Fakta: Utredningens förslag

Ett nytt brott, utnyttjande av annans nödläge, införs

Högsta straffet ska vara fyra år fängelse, och om brottet är grovt åtta år

Ett nytt brott, otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan, införs

Högsta straffet ska vara fängelse i två, och om brottet är grovt fyra år

Dagens straffskalor för människohandel och koppleri behålls

Lagen om människohandel ändras så att det blir lättare att nå fällande domar

Krav på att bevisa ett maktförhållande mellan gärningsman och offer ska inte finnas

Gärningsmannens uppsåt att offret ska exploateras behöver ej bevisas. Det räcker med att visa på likgiltighet inför riskerna.

Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2018

Källa: SOU 2016:17

Justitieminister Morgan Johansson (S) siktar på att nästa år lägga fram lagförslag som bland annat tar sikte på utnyttjande av tiggare, som i dag inte omfattas av lagen mot människohandel. Det ska till exempel bli ett brott att ta betalt för att en tiggare ska få sitta på en viss plats.

Det ska också bli brottsligt att ta hutlöst betalt för att transportera personer till Sverige, eller för kost och logi i Sverige, och sedan pressa personerna att tigga tills de betalat av skulden.

Hur omfattande den typen av utnyttjande är i Sverige kan inte justitieministern svara på.

– Men vi har fått information om att det förekommer och jag tycker det räcker för att försöka täppa till detta lagstiftningsmässigt, säger Johansson.

Inget tiggeriförbud

Att införa ett tiggeriförbud för att komma åt problemen är inte aktuellt. Ministern pekar på att regeringen i stället siktar in sig på avarter där människor exploateras eller där tiggeri ställer till andra problem i samhället.

– Det är väl avvägt. Vi börjar där, men jag utesluter inte något för framtiden, säger han.

Moderaterna tycker att förslagen går i rätt riktning.

– Men det räcker inte, säger partisekreteraren Tomas Tobé.

Han vill att regeringen ger kommuner möjlighet att förbjuda tiggeri på enskilda platser, till exempel tågstationer, busshållplatser och utanför vissa matbutiker.

Nya brott

Lagförslagen kommer från människohandelsutredningen och innebär att två helt nya brott införs i brottsbalken: utnyttjande av annans nödläge och otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. De lagbestämmelserna berör inte bara tiggeri, utan även till exempel utnyttjande för sexuella ändamål och tvångsarbete.

Den nuvarande lagen mot människohandel har bara gett sex fällande domar sedan 2015, trots flera hundra anmälda människohandelsbrott.

Orsaken är att åklagaren bland annat måste bevisa att gärningsmannen använt otillbörliga medel, som olaga tvång eller vilseledande, att någon ytterligare åtgärds gjort, som att transportera eller inhysa offret, samt att gärningsmannen haft uppsåt att offret ska exploateras.

Utredningen föreslår nu lättnader i beviskraven för att få fler fällande människohandelsdomar.