Migrationsverket i Finland ändrar sin bedömning av säkerhetsläget i Somalia, vilket påverkar chansen för somalier att få asyl i landet. Myndigheten anser nu att människor från södra och mellersta Somalia inte ska betraktas som utsatta för fara i sina hemregioner.

Framför allt bedöms säkerheten ha blivit bättre i huvudstaden Mogadishu. Migrationsverket ska nu i högre utsträckning än förut ta hänsyn till den asylsökandes individuella situation.

Förra veckan fattade verket ett liknande beslut gällande Irak. De flesta som söker asyl i Finland kommer från Irak och Somalia.