Fakta: Gissa fartgränsen

Studien om trafikmiljöer och uppfattad fartgräns har gjorts av trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

113 kommunala experter, de flesta trafikingenjörer, deltog.

De fick se bilder från ett 20-tal platser i tätorter och försökte bedöma vilken fartgräns som rådde.

Flest rätt, två svar av tre, blev det på platser med 70-gräns.

Fartgränser kan vara satta av orsaker som man inte kan se, till exempel buller eller miljöskäl.

Det är troligen minst lika svårt att gissa rätt fartgräns på landsvägar. Men där ändras gränsen mindre ofta längs vägen, och det är inte lika tätt med andra skyltar och liknande som trafikanten behöver se.

Källor: NTF, VTI

Som bilförare är du skyldig att ha koll på vilken fartgräns som gäller där du kör. Men om du missat skylten, glömt eller startat från en parkering? Då ger trafikmiljöns utseende ofta dålig vägledning.

Mer än 100 kommunala trafikexperter fick se bilder från ett 20-tal platser med tätortstrafik. De skulle bedöma vilken fartgräns som rådde, men gissade fel ungefär varannan gång. På platser med 60-gräns blev bara en tredjedel av svaren rätt.

Samtidigt vet man att fartgränserna överträds mera sällan om trafikanten får stöd av något mer än skylten. Trafikmiljön sägs kunna vara "självförklarande".

– Gångbanor och trottoarer, som ger en förväntan om att det kan finnas oskyddade trafikanter, påverkar oss att köra i lägre hastighet, säger Anna Vadeby, forskare på väg- och transportforskningsinstitutet VTI.

Smala gator är också en signal om lägre fartgräns.

Anna Vadeby tror att det blivit svårare att hålla reda på fartgränserna sedan nivåerna blev fler, även om VTI inte forskat direkt om detta.