Fakta: De sammanställer opinionen

Metoder som används i amerikanska opinionsundersökningar är bland annat att väljare rings upp via telefon, väljare i en panel tillfrågas via mejl eller att en robot ringer upp och väljaren svarar med knapptryckningar.

Mätningar bland väljare som uppger att de faktiskt kommer att gå och rösta anses mer träffsäkra än mätningar gjorda bland registrerade väljare.

Det finns flera stora företag som väger samman den enorma mängd opinionsmätningar som görs inför presidentvalet i USA. Här är två av de mest väl ansedda:

RealClearPolitics (RCP) är en av tungviktarna, baserat i Chicago. Förutom sammanställningar av opinionen produceras också politiska nyheter. Bildades år 2000.

FiveThirtyEight (538) är en sajt som också fokuserar på politik, ekonomi och sportnyheter. Leds av opinionsgurun Nate Silver. Bildades 2008, brukar pricka rätt när det gäller resultat.

Trump var oförberedd, Clinton radade upp noggrant övervägda argument. Hon var offensiv, han mer defensiv. De flesta bedömare tycks vara överens: en rutinerad Hillary Clinton vann den första debattdrabbningen mot den politiskt oerfarne Donald Trump.

Men det är inte experterna som kommer att bestämma vem som blir USA:s nästa president. Det har genomförts undersökningar om vilken kandidat som väljarna tyckte klarade sig bäst. Problemet är att de flesta görs kort efter debatten och många har bristande eller skevt underlag.

Skillnader i resultat

Och att en person tycker att den ena eller andra kandidaten vann debatten behöver givetvis inte ha någon inverkan på valresultatet. Enligt opinionsgurun Nate Silver är det först senare i veckan som vi vet hur opinionen påverkats av debatten.

– "Vem vann debatten"-mätningar ska man nog bortse ifrån. De görs ofta väldigt snabbt, med stora skillnader i resultat. Det är bättre att titta långsiktigt, på stora systematiska sammanställningar som bygger på historiska erfarenheter och där alla mätningar ingår, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det dräller in "polls", flera i timmen. Det går helt enkelt inte att få grepp om läget på egen hand.

I USA används opinionsmätningar som en del av kampanjandet, och det finns undersökningsföretag som tillhör de olika politiska lägren. Det innebär att tillförlitligheten generellt sett är sämre i USA än till exempel i Sverige, enligt Oscarsson.

Men den amerikanska opinionsindustrin är också omfattande, med mätningar som görs på flera sätt. Därför tror Oscarsson att det är mindre risk att stödet för Trump undervärderas på samma sätt som det gjordes för brexit eller som i Sverige där opinionsföretag ofta kollektivt underskattar sympatierna för Sverigedemokraterna.

Färre mätningar

I Sverige och Storbritannien finns färre opinionsundersökningsföretag, alla använder ungefär samma metodik och gick därför på samma nit. I USA är många mätningar partsinlagor, med en systematisk överskattning av Trump eller Clinton – vilket de stora sammanvägningarna också tar hänsyn till.

– Risken är inte lika stor att de totalt sett kommer att träffa helt åt pipsvängen fel om Trump. Men det finns förstås en risk att de ligger med systematiska underskattningar av honom, och det vet vi inte förrän rösterna räknas, säger Oscarsson.

– Jag tror dock inte att det finns samma skämmighetseffekt att ventilera en röst på Trump som det kan finnas i Europa när det gäller att tala om att man röstar på partier som Sverigedemokraterna. Det politiska klimatet i USA är så polariserat.