Fakta: Prata om oron

Oron är till för att skydda oss, den gör oss extra vaksamma på hot, och det är det som är meningen.

Genom att prata med varandra om oron så kan den bli lättare att bära.

Terrorns mål är just oron, och den effekt den har på samhället. Myndigheterna försöker skydda oss genom exempelvis brottsbekämpning. Men myndigheterna har inte till uppgift att lugna oss i ett hotfullt läge.

Källor: MSB och Charlotte Therup-Svedenlöf, psykolog vid Stockholms läns landsting.

För många kan terrorhotet kännas ogripbart. Vi blev varnade, en misstänkt greps, men visade sig snart vara oskyldig. Ändå kvarstår den förhöjda risken. Frågan är hur vi ska agera utifrån den information som myndigheterna ger.

– Vi på MSB tycker att man ska samla information, och göra sin egen bedömning utifrån det, säger Stefan Anering, chef för enheten för den enskildes säkerhet på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

"Risk vi måste ta"

Kanske finns det en risk att vi reagerar som i sagan om Peter och vargen, och struntar i varningar framöver, tror han.

– Men det är en risk vi måste ta. Det hade varit klart värre om Säpo inte hade sagt något, säger han.

Charlotte Therup-Svedenlöf, psykolog och chef för enheten för kris- och katastrofpsykologi vid Stockholms läns landsting, förklarar att vi inte har hela bilden av det som sker nu. Och det är det som gör informationen så svår att ta in.

– Vi blir frustrerade av vår brist på information. Vi står inte ut med det inre kaos det ger, och det skapar oro och ängslan. Men det är en helt normal reaktion, det är så vi gör när inget ännu har hänt, säger hon.

För oss svenskar, som inte har upplevt krig på så länge, kan läget nu vara extra svårt.

"Mer hotfull värld"

– Men kanske måste vi ställa in oss på att detta kommer att vara det normala framöver, med en annan mer hotfull värld, säger hon.

Nu måste vi akta oss för att se allt för svart-vitt, tycker hon.

– Vi ska inte gå i fällan att fragmentera samhället och sluta lita på myndigheterna. Det är det som är terroristernas mål, säger Charlotte Therup-Svedenlöf.