– Varje hinder på vägen mot ett arbete är ett hinder som måste tas ned, säger Bolund.

Han pekar bland annat på att man behöver ett bankkonto för att en arbetsgivare ska kunna sätta in lönen.

Orsaken till problemet är att många asylsökande saknar giltiga id-handlingar och att de id-handlingar som Migrationsverket utfärdar inte godtas av bankerna eftersom de då riskerar att bryta mot regler som ska förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.

Per Bolund påpekar att banker i Tyskland accepterar de id-handlingar som utfärdas av det tyska migrationsverket. Ministern bedömer att en liknande lösning går att hitta i Sverige utan lagändringar, bara bankerna och Finansinspektionen kan enas om hur nuvarande regler ska tillämpas.

– Det är viktigt att se till att vi har höga skyddsvallar mot terrorismfinansiering och penningtvätt, men jag är övertygad om att det går att hitta en rimlig balans, säger Bolund.