– Att köpa betong, okrossbart glas, lås och larm kan vi göra när som helst. Men vi måste också fylla våra byggnader med personal.

Ola Karlsson Rühmkorff, informationsansvarig vid Statens institutionsstyrelse (Sis) som driver ungdomshem för tvångsvård berättar om svårigheterna med att få fatt i personal när de många HVB-hemmen konkurrerar om behandlingsassistenter.

Fakta: Behovet av vård ökar

Budgetunderlaget från Statens institutionsstyrelse (Sis) för perioden 2017–2019 visar på ett behov av närmare 200 nya platser för tvångsvård av barn och unga.

Redan i år ska 84 nya platser läggas till de 649 som fanns vid årets början.

Sis ungdomshem, som vårdar barn och unga i åldrarna 12–20 enligt lagen om vård av unga (LVU), konkurrerar om personal med hem för vård och boende (HVB).

Efterfrågan på behandlingsassistenter har stigit kraftigt i takt med att antalet HVB ökat – 939 i februari 2015 jämfört mot 1 400 i februari i år.

Generellt har behovet av ungdomsvård ökat och kommer fortsätta att göra så. En anledning är att barnkullarna i den åldersgrupp som kan behöva kontakt med Sis-ungdomsvård är stora. En annan är flyktingsituationen.

Av de omkring 1 200 barn och ungdomar som passerade Sis ungdomsplatser förra året var 221 ensamkommande flyktingbarn. Hälften av de ensamkommande hör till de mycket uppmärksammade grupperna från Marocko och Algeriet som lever större delen av sina liv på gatan. Förutom att pojkarna mår psykiskt dåligt är de ofta i dåligt fysiskt skick.

Källa: Statens institutionsstyrelse (Sis)

Fakta: Grunder för omhändertagande

Grunder för omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU) kan vara att den unge lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet. Det kan också vara att föräldrarna inte kan ge det stöd som behövs för en bra uppväxt.

I såväl de så kallade beteendefallen som miljöfallen måste missförhållandena riskera att skada den unges hälsa eller utveckling. Frivillig vård ska anses otillräcklig.

Majoriteten av de omhändertagna blir det på grund av eget beteende.

Källa: Statens institutionsstyrelse (Sis)

Platserna för barn och unga som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU) ska ökas med närmare 200 de kommande åren.

– Att köpa betong, okrossbart glas, lås och larm kan vi göra när som helst. Men vi måste också fylla våra byggnader med personal som kan ge vistelsen ett innehåll, säger Ola Karlsson Rühmkorff, informationsansvarig vid Statens institutionsstyrelse (Sis) som driver ungdomshemmen.

Letar personal

Tidigare har Sis varit ute på arbetsmarknaden och stångats för att få personal ur eftertraktade yrkesgrupper som lärare och sjuksköterskor. Nu har det också uppstått en konkurrenssituation om den absolut största kategorin anställda på hemmen – behandlingsassistenterna.

Orsaken är att det stora antalet ensamkommande flyktingbarn lett till en stor ökning av antalet hem för vård och boende (HVB), som även de anställer behandlingsassistenter.

Just nu går Sis igenom alla timanställda för att undersöka vilka som har kompetens och intresse för att omvandla timanställningarna till fasta anställningar.

– Vi försöker också hjälpa till med kompetenshöjningar för dem som kanske inte har det som krävs för en fast anställning hos oss, säger Ola Karlsson Rühmkorff.

Men att kompetensutveckla går inte över en natt. De särskilda utbildningar till behandlingsassistent som finns är tvååriga.

Krävs språkkompetens

Ovanpå kravet på minst två års eftergymnasial utbildning tillkommer numera dessutom krav på språklig kompetens.

– Vi kan inte förlita oss på tolkar hela tiden. Särskilt inte som det råder brist på tolkar, säger Ola Karlsson Rühmkorff.

Totalt hinner omkring 1 200 barn och ungdomar passera Sis närmare 650 platser på ett år. Förra året var drygt var sjätte intagen ett ensamkommande flyktingbarn.

Under de första två månaderna i år har andelen ensamkommande flyktingbarn hos Sis varit ännu högre – var tredje intagen pojke.

Konkurrens om platser

Det stora antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige medför också att det kan uppstå en sorts konkurrenssituation om HVB-platserna – trots att antalet hem ökat kraftigt det senaste året.

– De traditionella ungdomsgrupperna har inte slutat att missbruka och begå brott. Det traditionella behovet är lika stort, säger Ola Karlsson Rühmkorff.

Väntetiderna för en första HVB-placering riskerar att förlängas men Sis ser också en risk för att man kommer att få svårare att hitta HVB-platser till dem vars tvångsvård ska avslutas.