FAKTA: Prioriterade grupper och feriearbete

År 2010 fick 21 procent av 15-18-åringar sommarjobb inom vård, omsorg, parkförvaltningar och andra offentliga verksamheter.

Förra året var siffran upp i nästan 28 procent och feriejobben väntas i sommar öka med 6 000 platser. Totalt rör det sig om runt 90 000 sommarjobb, enligt en enkätundersökning utförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

För merparten av feriejobben står kommunerna, som också står för den största delen av ökningen. Även landsting och regioner tillhandahåller sommarjobb till ungdomar.

49 av de kommuner som svarat på SKL:s enkätundersökning anger att de viker platser för nyanlända ungdomar, alltså ungdomar som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Antalet kommuner som anger att de viker platser speciellt till nyanlända ungdomar minskade i år till 18 procent, från 24 procent förra året. Men många kommuner inkluderar nyanlända i sina vanliga program för sommarjobb, varför siffran kan vara missvisande vad gäller hur många nyanlända som får chansen att sommarjobba.

I Sverige finns i dag 30 673 asylsökande ungdomar i åldern 15-18 år.

Lastbilsmekaniker. Det är Mohammad Rezais dröm.

I Afghanistan arbetade han som lärling på byggen. Sedan han kom till Sverige för nio månader sedan spelar han pingis och lär sig svenska.

– Jag väntar på besked om uppehållstillstånd. Det är svårt. Jag tänker mycket, säger han.

Allt fler sommarjobb

Antalet sommarjobb som erbjuds av det offentliga ökar. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det en trend som har stått sig i flera år. Runt 90 000 ungdomar får i sommar chansen att skaffa erfarenheter, knyta kontakter och tjäna extra pengar genom offentlig administrerade jobb.

Mohammad Rezai är inte en av dem.

När en arbetsgivare anställer en asylsökande måste det meddelas till Migrationsverket. I verkets statistik finns i skrivande stund uppgifter om en enda asylsökande under 18 år som fått arbete i Sverige.

– Viljan finns, men det finns också många hinder, säger Tor Hatlevoll, utredare på SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Moment 22

18-åringen från Kabul har fastnat i ett byråkratiskt moment 22.

– Vi ville skapa sommarjobb för ett antal asylsökande och pratade med kommunen om att vi kunde ta emot dem, men det gick inte, säger Rada Al-Azawi, projektledare på KFUM:s aktivitetshus Tegelbruket i Örebro.

Den svenska byråkratin satte stopp. Kommunen kräver tillfälligt personnummer från Skatteverket för att anställa en asylsökande ungdom, Skatteverket kräver anställningsbevis för att dela ut ett personnummer.

– Det är många kommuner som försöker hitta vägar in för de här ungdomarna, men det är svårt. Många som kommer saknar giltiga identitetshandlingar, vilket också gör det svårt att få ett tillfälligt personnummer. Sedan finns inte heller något starkt incitament eftersom lönen räknas av på dagpenningen, säger Tor Hatlevoll.

Praktik med språkträning

I stället för att jobba gör Mohammad Rezai praktik på Tegelbruket. I en grupp med 20 ungdomar ska han ägna tre veckor åt språkträning och undervisning om svenska lagar och sedvänjor. Hälften av ungdomarna är mentorer, anställda med lön från Örebro kommun. Andra hälften, som Mohammad, får en femhundring av Tegelbruket för sin medverkan.

– Jag vill arbeta. Det är jätteviktigt med ett första jobb. Det är viktigt att testa, att få in foten. Då blir det lättare sedan, när man söker jobb, säger Mohammad Rezai.

Av SKL:s statistik framgår att 49 av de kommuner som erbjuder sommarjobb till ungdomar inkluderar nyanlända bland så kallade prioriterade grupper. Det är ungdomar som nyligen kommit till Sverige och som fått uppehållstillstånd.

Men en stor grupp unga står långt ifrån arbetsmarknaden. Drygt 30 000 ungdomar i åldrarna 15-18 år lever i Sverige i väntan på besked om uppehållstillstånd. Ingen lag förbjuder dem att arbeta, men den byråkratiska apparaten gör det svårt.

– Det är ganska akut och därför är det många kommuner som vill göra någonting för de här ungdomarna. Men eftersom det kom så många flyktingar i höstas tar allting längre tid, säger Tor Hatlevoll.