När Samara Johansson och hennes svenskfödde make lämnade USA och flyttade till Sverige för 3,5 år sedan hade hon med sig en examen från Boston University och tio års yrkeserfarenhet inom marknadsföring.

Första steget blev att lära sig svenska. Men ganska snart stod det klart för både henne och hennes studiekamrater att det verkade omöjligt att få komma på någon jobbintervju.

– Till en början förstod vi inte varför, men lärde oss att åtta av tio jobb förmedlas via kontakter. Så vi beslutade oss för att skapa oss en gemensam plattform, berättar Samara.

Flytande svenska

På drygt två år har nätverket vuxit till 1 400 medlemmar och erbjuder bland annat mentorskapsprogram. Men grundproblemet kvarstår: Utan flytande svenska är det svårt att komma in i arbete.

– Det spelar ingen roll om koncernspråket är engelska. Den första frågan man får ändå är "behärskar du svenska?".

Samara visste att hennes svenska snabbt blev bättre. Men med stigande frustration insåg hon att hennes Master of Business Administration (MBA) och amerikanska yrkeserfarenheter vägde för lätt.

Plugga igen

– Man måste ha något från Sverige – utbildning eller arbete. Det verkar som att arbetsgivarna inte förstår utländska meriter. Så jag sökte till yrkeshögskolan och fick läsa med 19-åringar utan erfarenhet. Men det öppnade dörrar, säger hon.

Via ett mentorskapsprogram fick hon till slut ett bra, fast jobb på IT-företaget Benify.

– Men både för mig och andra i nätverket har det tagit flera år att få ett arbete. Vi säger till varandra att det inte är vi som är problemet, det är arbetsmarknaden. Sverige behöver kunskaper, erfarenheter och perspektiv från andra länder, säger Samara Johansson.