Fakta: Så ökar du säkerheten i backen

Använd alltid hjälm för att minska risken för skallskador.

Ryggskydd skyddar vid smällar mot ryggen och ryggraden. Se till att ha rätt storlek på skyddet för att det ska skydda optimalt.

Se över skidutrustningen inför varje säsong, särskilt bindningarna, och se till att de är inställda efter vikten på den som ska använda utrustningen.

Åk tillsammans med små barn och ha god uppsikt över barnet.

Källa: Trygg-Hansa

Flickan hamnade på en bilväg när hon åkte på åkmadrass utför en sluttning i närheten av den stuga i Tandådalen som familjen hyrde.

Risken för olyckor ökar under loven då många vistas i fjällområdena. För att förebygga att barn råkar ut för olyckor i samband med pulka- och skidåkning finns flera saker att tänka på. Enligt Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, går det att likställa miljön i skidbacken med trafikmiljön.

Koll på omgivningar

Eftersom det tar tid innan ett barn utvecklar de förmågor som behövs i trafiken brukar det sägas att barn är redo för svårare trafik i tolvårsåldern.

– Skidbacken är en komplicerad miljö. Barn har inte samma förmåga att bedöma avstånd och inte heller konsekvenstänkandet som vuxna har. Föräldrarna bör ha uppsikt över barnet och ha koll på omgivningarna för att se om det finns gupp, stora träd eller liknande, säger hon.

Vilken typ av åkdon barnet åker på och om det går att styra är också bra ha koll på, samt att vistas i miljöer som barnet kan hantera.

– Föräldern bör också själv föregå med gott exempel och till exempel använda hjälm, säger hon.

Pulkaförbud i skidbacken

I Sverige skadas omkring 10 000 utförsåkare varje år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Olyckan i Tandådalen skedde på ett område utanför skidanläggningen. I alla orter som är kopplade till Svenska skidanläggningars organisation, SLAO, är det inte tillåtet att åka pulka eller likande i skidbackarna.

I Tärnaby har man hittills varit relativt förskonad från olyckor. Det finns exempelvis nät uppsatta för att skydda åkare från att hamna utanför den pistade terrängen.

– Det som är svårt är att ha kontroll över vad som händer under kvällar och nätter då vi har stängt. Vi har en särskild pulkabacke som ligger så att det inte går att komma ut på någon väg, säger Hans Bromée, chef för Tärnaby alpint.