Flygsäkerhetsanalytikern Hans Kjäll följer rapporteringen från olika håll, men har lite svårt att få ihop en rimlig förklaring utifrån de olika uppgifter som nu kommer fram.

– Att massor med kroppar hittats utspridda över ett stort område går inte ihop med uppgifterna om att planet brutits i två delar, och att överlevande hörts inifrån. Det går inte ihop rent tekniskt, helt enkelt. Om planet störtat så att delar spritts över två kilometer, då bör det inte finnas så mycket kvar av det så att det finns överlevande, säger han.

Svarta lådan ger svar

Men den ena av de två svarta lådorna har hittats, och det innebär att det ganska snart kommer att gå att fastställa en preliminär orsak.

– Det finns två lådor som registrerar olika saker, och det spelar inte så stor roll nu vilken av dem som hittats. Inom några dagar kommer det att gå att säga hur förloppet såg ut.

Det finns uppgifter om att planet begärt att få nödlanda på grund av tekniska problem.

– Tekniska problem är ett mycket vagt begrepp, i ett sådant meddelande sägs inget om orsaken. Frågan är fortfarande vad för slags problem planet drabbats av, säger han.

Snabbt förlopp

Det finns uppgifter om att planet tappat höjd och fart väldigt snabbt.

– De måste ha haft väldigt alarmerande signaler i cockpit. Men det öppnar bara för ännu fler frågor. Förloppet verkar mycket dramatiskt, och orsakerna kan vara många. Det är mycket komplext, säger han.

Det går inte att utesluta något ännu, förklarar han. Utifrån de uppgifter som finns nu tycker han att det verkar osannolikt att planet har kraschat på grund av tekniska problem.

– Det lutar åt att något onormalt av katastroftyp har inträffat, säger han.

Det finns så många säkerhetssystem som ska klicka in, förklarar han. Han tror mer på att någon inre eller yttre omständighet påverkat, eftersom förloppet är så snabbt.

Nedskjutning kan inte uteslutas

– Jag tycker inte heller att man kan utesluta att planet har blivit nedskjutet. Det är fortfarande en öppen fråga, säger han.

Det finns uppgifter i medier om att det förekommer markstrider i Sinai mellan egyptisk arme och olika motståndsgrupper.

– Om det stämmer så skulle området ha avlysts av egyptiska myndigheter. FN:s luftfartsmyndighet ICAC gick ut nyligen och uppmanade alla medlemsländer att se till att civila plan inte flyger över stridsområden, med anledning av kraschen i Ukraina, säger han.

Om planet har blivit beskjutet så krävs det rätt avancerade vapen, berättar han. Enkla vapen når inte så hög höjd som planet måste ha befunnit sig på. Men det kommer att gå att utreda då planet hittas, förklarar han.

– Om hypotesen blir att planet är nedskjutet så blir det nästan en upprepning av det som hände i Ukraina, säger Hans Kjäll.