Frontex har registrerat omkring 1,2 miljoner människor på flykt som på olaglig väg tagit sig in i EU under årets första tio månader, fyra gånger fler än under hela 2014. Men det totala antalet människor på flykt som tagit sig till EU är färre.

Många registreras först en gång, när de tar sig till den grekiska övärlden. Sedan registreras de på nytt, sedan de tagit sig ut ur Grekland till Balkan för att därifrån ta sig in i EU-länder som Ungern eller Kroatien.

Till den grekiska övärlden har det i oktober kommit fler än 150 000 människor på flykt, upp från 49 000 i september. Det innebär att det hittills i år har kommit 540 000 flyktingar och migranter till krislandet Grekland, som under året har blivit den viktigaste porten in i EU för människor som flyr från inbördeskrigets Syrien och eller andra oroshärdar som Irak och Afghanistan.

Från Libyen till Italien har det samtidigt, under årets första tio månader, enligt Frontex, kommit omkring 140 000 människor på flykt. Det är något färre än under samma period 2014.