Här är bevisen på att Sverige går bra

BNP-utvecklingen
Under andra kvartalet växte svensk ekonomi med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, enligt SCB:s snabbstatistik. I juli skrev finansminister Anders Borg (M) upp årets BNP-prognos.

Industrin
Svensk industri visar åter på
tillväxt, tvärtemot vad analytiker förutspått. Inköpschefsindex från Swedbank och Silf steg från 48,4 i juni till 50,6 i juli. Ett värde över 50 tyder på tillväxt.

Handeln
Försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i juni, enligt SCB:s senaste detaljhandelsindex. Svensk Handels handelsbarometer för juli visar även att handlarnas framtidstro stigit något.

Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i Sverige fortsätter att öka. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB var 48 000 fler personer fast anställda i juni jämfört samma period förra året.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 2,3 procent under andra kvartalet – vilket var långt över analytikernas prognoser. Ett annat tecken på att svensk konjunktur kan ha vänt är det överraskande positiva beskedet från inköpschefsindex – industrin är tillbaka på tillväxt.

– Vi är inte särskilt långt ifrån vad man kan kalla ett normalläge i svensk ekonomi. Tillväxten har upprätthållits överraskande väl i år, med tanke på hur stökigt det är i vår omvärld, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Enligt experter som Metro talat med finns i dagsläget två stora hot mot ekonomin: den fortsatt höga arbetslösheten och det ekonomiska läget utanför landets gränser.

– När den internationella konjunkturen försvagas blir det svårare för exportindustrin. Dels på grund av minskad efterfrågan, men även eftersom kronan stärks,
säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Sverige kan styra bort en kraftig inbromsning eftersom det finns handlingsutrymme för satsningar från regeringen och för att sänka räntan.