De hoppas på ett bättre samarbete mellan de länder som är inblandade i Syrien. Det framkom under Wallströms besök i Helsingfors på tisdagen.

– Det kan finnas momentum för ett genombrott. För två, tre månader sedan kunde man inte föreställa sig att USA och Ryssland ens skulle tala om saken. Och för två veckor sedan kunde man inte tänka sig att Iran, Saudiarabien eller Turkiet skulle vara i samma rum, säger Soini.

Han konstaterar att Ryssland vill fortsätta vara närvarande i området och försvarar sina intressen och att Ryssland därför har förbindelser med den syriska regimen.

– Men jag är inte övertygad om att de vill binda sig vid president Bashar al-Assad, säger Soini.

Problematisk roll

Wallström säger att Rysslands inblandning varit väldigt problematisk så här långt.

– De har tydligt visat att deras huvudsakliga mål är att hålla al-Assad vid makten. Förhoppningsvis kan vi se ett annorlunda beteende efter mötet i Wien. Det vore bra med en enad attack mot IS i stället för att bomba oppositionen mot al-Assad. Förhoppningsvis kan det här också få de olika länderna att sätta sig runt samma bord och söka en politisk lösning. I det långa loppet är en politisk lösning den enda lösningen för Syrien, säger hon.

Nordiskt möte

Soini och Wallström enades om att sammankalla ett nordiskt utrikesministermöte om invandring.

– Det är viktigt att vi känner till och koordinerar vilken praxis och vilka åtgärder vi vidtar i den här migrationskrisen. Det är väldigt viktigt att de nordiska länderna jobbar tillsammans i den här frågan, säger Soini.

Sverige vill bli en del av EU:s omfördelningssystem för asylsökande för att en ovanligt hög andel är ensamkommande barn, enligt Wallström 30 procent.

– Det är ohållbart om vi inte kan få hjälp från andra EU-länder, säger hon.

"Gott samarbete"

Mötet mellan Wallström och Soini väckte intresse på förhand eftersom de representerar partier med olika åsikter om flyktingar och invandring. Tidigare i höstas förekom även en viss munhuggning, men nu bedyrade båda att samarbetet fungerar väl. Soinis partibakgrund har inte haft någon inverkan, säger Wallström.

– Jag kan ju bara döma av hur han talar och de ställningstaganden som han framför som utrikesminister och än så länge har det inte presenterat några problem för min del, säger Wallström.