Fakta: 79 procent svenskt

Rapporten baserar sig på cirka 100 kommuner och landstings inköp av kött, fågel och mejerivaror.

Sett till volym var totalt 79 procent av de inköpta matvarorna svenska 2015 (69 procent 2012). Men sett till värde var den svenska andelen bara 59 procent 2015 (52 procent 2012).

Fågel oberedd (exempelvis färsk, icke tillagad kyckling): 81 procent svenskt 2015 (54 procent 2012).

Fågelprodukter: 45 procent svenskt 2015 (33 procent 2012).

Kött oberett: 41 procent svenskt 2015 (40 procent 2012).

Köttprodukter: 37 procent svenskt 2015 (29 procent svenskt 2012).

Mejeri (utom ost): 94 procent svenskt 2015 (82 procent 2012).

Ost: 29 procent svenskt 2015 (33 procent 2012).

Motsvarande statistik för ägg, cerealier, frukt och grönt saknas.

Källa: LRF

Slutsatsen dras i en rapport från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) om utvecklingen för kött, fågel och mejerivaror, rapporterar P4 Halland. Hundra kommuners och landstings upphandlingar till storkök har kartlagts.

Det handlar om stora pengar. Totalt uppskattas den offentliga livsmedelmarknaden till åtta miljarder kronor.

Största svenska uppsvinget noteras för det som kallas oberett fågelkött, vanligen färsk kyckling. Där är den svenska andelen nu 80 procent. Svenska färdiglagade fågelprodukter har också ökat, men fortfarande dominerar importerade fågelprodukter.

När det gäller svenskt oberett kött har en nedåtgående trend brutits. Men både icke tillagat kött och färdiglagade köttprodukter är oftare importerade än svenska.

Så länge lägsta pris är den viktigaste parametern i upphandlingen har svenska livsmedel svårt att hävda sig, konstaterar Axel Hansson, LRF:s marknadsutvecklare för offentlig upphandling.

– Men om upphandlarna börjar ställa kvalitetskrav, till exempel djurskyddskrav, då plötsligt har svenskproducerade livsmedel en bättre chans, säger han till TT.