Fakta: Myggor och virus

Gula febern, chikungunya, zika och dengue är alla sjukdomar som orsakas av en typ av virus som kallas arbovirus.

De sprids av myggor tillhörande släktet Aedes. Två arter, Aedes aegypti och Aedes albopictus, har visat sig överföra zika-viruset, som på sistone gett upphov till en epidemi i Latinamerika som starkt misstänks ligga bakom ett stort antal fall av mikrocefali hos nyfödda barn. Viruset är känt sedan länge från både tropiska Afrika och södra Asien.

Källa: IRD (Institut de recherche pour le développement).

– I laboratorium har den visat sig kunna sprida närbesläktade virussjukdomar som gula febern och chikungunya. Den skulle behöva testas även för zika-virus. Det går inte att utesluta att den kan sprida sjukdomen, säger Anders Lindström, entomolog på SVA.

Två arter inom släktet Aedes har hittills visat sig sprida zika-viruset, Aedes aegypti, gula febern-myggan, och Aedes albopictus, asiatiska tigermyggan.

I Sverige finns drygt 30 arter inom samma släkte. De flesta bedöms inte utgöra någon risk, men Aedes geniculatus, den silvertecknade trädhålsmyggan, har väckt misstankar. Den har en karaktäristisk svartvit kroppsteckning, och vita knän och vita lår.

Släkt med smittspridare

– Den är närmare släkt med Aedes aegypti och Aedes albopictus än de övriga, säger Anders Lindström.

Han påpekar samtidigt att arten sannolikt aldrig kommer att vara något större problem.

– Den är vida spridd, men sällan särskilt vanlig. Den lägger sina ägg i vattenfyllda trädhål, och brukar finnas i områden med ädellövträd, säger han.

Ett större hot på sikt är Aedes albopictus, den asiatiska tigermyggan. Den har på senare tid spridit sig till södra Europa och är nu vanlig i länder som Italien där den visat sig sprida bland annat chikungunya.

Finns i New York

– I USA har den spritt sig ända till New York. Det innebär att vi kan räkna med att den kan dyka upp även i Sverige med tiden, säger Lindström.

Han tror också att tigermyggan kommer att vara bäraren av zika-viruset om viruset kommer till Europa.

SVA är nu med i ett speciellt myggövervakningsprogram som startat i Sverige.

– Vi ska utveckla modeller för att kunna förutsäga stora myggförekomster och kunna bekämpa myggburna sjukdomar, säger Lindström.