Fakta: EU-samarbete

Svenska polisers samarbete med fransk polis regleras bland annat av Prümfördraget – en överenskommelse inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Det regleras också av en EU-resolution om internationellt polissamarbete för att förebygga och kontrollera våld och oroligheter i samband med fotbollsmatcher.

Källa: Polisen

Säkerhetspådraget i Frankrike är enormt under fotbolls-EM. Förutom risken för fotbollsrelaterade bråk lever landet under ett förhöjt terrorhot och fransk polis har samövat terrorattacker med militär och sjukvårdspersonal.

Svensk polis är på plats för att stötta de franska kollegorna i säkerhetsarbetet men saknar polisiära befogenheter. Deras uppgift är främst att vara en "kommunikativ länk mellan svenska supportrar och fransk polis".

Trots bristen på befogenheter bär de svenska poliserna uniform – och skjutvapen.

– Vi får bära den utrustning som vi i normala fall bär i Sverige, säger Björn Holck-Clausen, som ansvarar för den svenska polismyndighetens samarbete med andra polismyndigheter kring fotbollsevenemang.

Skjutvapnen får de svenska poliserna endast använda i nödvärnssituationer. Först och främst för att skydda sig själva. Men det finns också fall där man har rätt att överta en annan persons nödvärnsrätt, det vill säga då man får använda sitt vapen för att skydda någon annan som är i akut fara.

Över 90 000 personer jobbar med säkerheten under EM, majoriteten av dem poliser, enligt det franska inrikesdepartementet. Det internationella polissamarbetet på plats består av omkring 200 personer från polismyndigheter i deltagande länder.