Svenska bönder har osedvanligt starka höfter.

Det konstaterar brittiska och svenska forskare efter att ha studerat ett nationellt kvalitetsregister över höftfrakturer (Rikshöft) där bland annat de drabbades yrke registreras.

Det visar sig att risken för en höftfraktur bland svenska manliga lantarbetare i snitt är 14 procent lägre jämfört med andra i samma ålder. Om hänsyn även tas till andra kända riskfaktorer – som utbildningsnivå, inkomst och var i landet man bor – blir skillnaden hela 39 procent.

Forskarna tror att riskminskningen har att göra med att bönder är mer fysiskt aktiva än andra yrkesgrupper.

Kvinnliga bönder, däremot, tycks inte vara starkare i höftregionen än andra. Bland dem syntes ingen skillnad, jämfört med andra.

Huruvida bönder i andra länder också har starka höftben är svårt att sia om, eftersom Sverige är ett av få länder som registrerar höftfrakturer i ett nationellt register.