Fakta: Sidachefen

Charlotte Petri Gornitzka utsågs till Sidachef 2011 av dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ville se hårdare ekonomisk styrning av biståndet.

2015 utsågs hon till den tionde mest inflytelserika inom svenskt bistånd enligt tidskriften Omvärlden.

Hon blev känd för allmänheten 2012 när myndighetens korruptionsutredare larmade om att hon för Sidas räkning anställt en ingift släkting, med nästan tre gånger så hög lön som snittlönen på myndigheten.

Två år senare avslöjade SVT att hon, trots en månadslön på 100 000 kronor, under flera månader tog emot avgångsvederlag från Rädda Barnen, där hon var generalsekreterare 2008–2010.

Det är första gången kommittén, som består av världens 29 största givarländer, väljer en svensk ordförande och första gången kommittén leds av en kvinna.

Utnämningen av Charlotte Petri Gornitzka innebär en möjlighet att från svensk sida påverka internationellt biståndsarbete.

– Sverige är ett stort biståndsland och vi driver på för ett förnyelsearbete som går ut på att arbeta mer effektivt och få fler finansiella gåvor till utveckling som att inkludera näringslivet mer. Det är erfarenheter jag tar med mig, säger Charlotte Petri Gornitzka, till TT.

Hon nominerades till tjänsten av regeringen och biståndsminister Isabella Lövin (MP) är glad att få en svenska på en mycket central position inom biståndsvärlden.

– Det visar på det förtroende som omvärlden har för Sveriges kvalitetssäkrade biståndsarbete och det engagemang vi visar i det här arbetet, säger Lövin, som nu måste leta fram en ny chef för Sida.

Uppgiften för kommittén, som har funnits i 50 år, är att utveckla biståndet genom att dela information mellan givarländerna och granska varandras insatser.