"Det är tydligt att svenska magar mår avsevärt bättre i dag än för några årtionden sedan"

Professor Lars Agréus till UNT.

Fakta: Orsakar magsår

Länge trodde forskarna att det var omöjligt för bakterier att bo i den ogästvänliga miljön i människors magsäck. Magsår troddes allmänt orsakas av stress. Men de australiska forskarna Barry Marshall och Robin Warren upptäckte att det kunde vara bakterien Helicobacter pylori som låg bakom många magsår. Upptäckten ledde också till att man kunde förstå kopplingen till magcancer. De två forskarna mötte till en början stor skepsis, men belönades för sin upptäckt med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2005. Ungefär var tionde som är smittad av bakterien utvecklar magsår.

Källor: UNT, NE, helicobacter.com

I slutet på 1980-talet började Lars Agréus, läkare och professor vid Karolinska Institutet att kartlägga maghälsan hos boende i Östhammars kommun i Uppland. Vid uppföljningen 23 år senare gjordes en överraskande upptäckt.

I studien, som publicerats i facktidskriften United European Gastroenterology Journal, har analyser gjorts av ett urval Östhammarsbor för att se om de har antikroppar mot bakterien Helicobacter pylori i magen. Under perioden sjönk andelen som hade det från 38 procent till 16.

– Att förekomsten av Helicobacter pylori i befolkningen skulle ha minskat var väntat, men att nedgången var så stor kom som en överraskning. Det är tydligt att svenska magar mår avsevärt bättre i dag än för några årtionden sedan, säger Lars Agréus till UNT.

I det yngre åldersspannet på 22–44-åringarna var andelen infekterade nere på 6,5 procent.

– Vi ser alltså att förekomsten av Helicobacter pylori-infektioner sjunker för varje ny generation, förmodligen därför att allt färre smittas av bakterien tidigt i barndomen och därefter utvecklar en kronisk infektion, säger Agréus till tidningen.

Orsaken tros bland annat vara ökad antibiotikaförbrukning för andra sjukdomar, vilket också tagit kol på Helicobacter pylori.