Fakta: Utreder vapen i bilarna

Bland annat i Norge finns möjligheten för poliser att förvara både tjänstepistoler och förstärkningsvapen i bilarna.

Svensk polis utreder nu en liknande lösning. När den kan bli verklighet är oklart.

Vapnen måste inte bara kunna förvaras säkert utan risk för stöld, de måste också kunna förvaras utan att det inverkar negativt på annat.

Just nu inventeras behoven inför en kravställan på nya polisbilar.

Sådant som måste fungera är exempelvis arbetsmiljö vid avrapportering, transport av frihetsberövade och utrymmen för utrustning.

Man måste också ta ställning till hur exempelvis lastvikt, köregenskaper och skyddsnivåer påverkas när man ändrar på den nuvarande utformningen.

Källa: Martin Lundin, Polismyndigheten.

Fakta: Kräver förbättringar

Polisförbundet (PF) gick efter terrorattentatet i Köpenhamn i februari ut med flera krav som man fortfarande står för:

Utbildning: Polisen behöver kontinuerlig utbildning och måste vässas ytterligare för att hantera terrorangrepp.

Utrustning: En inventering av befintlig utrustning måste göras.

Beredskap: Polisen måste få resurser för att klara höjd beredskap en längre tid. Bemanningen är avgörande för att man ska kunna svara upp mot hot.

Kommunikation: Vid allvarliga händelser är snabb och tydlig information till alla berörda avgörande för att poliser ska kunna agera på bästa sätt. Där brister det i dag, anser förbundet.

Precis som terrorattentatet i Köpenhamn i februari triggar helgens händelser i Paris igång intern kritik som går ut på att svensk polis har för dålig beredskap mot terrordåd.

– Ingen "ny" personal har utbildats på förstärkningsvapnet och vi har fortfarande ingen taktik i linjen för hur vi ska komma på fötter vid en extrem händelse, säger en storstadspolis till TT.

Fler ska utbildas

Martin Lundin vid polisens Nationella operativa avdelning tycker att den kritik vissa poliser nu ger uttryck för behöver nyanseras.

– Under de senaste två åren har vi sett ett ökat behov av att fler är utbildade för att använda förstärkningsvapnet, framförallt mot bakgrund av den högre hotbilden när det gäller terrorhandlingar, säger han.

Utbildning på förstärkningsvapnet MP5 – en kulsprutepistol som avfyrar vanlig pistolammunition och har längre räckvidd än det vanliga tjänstevapnet – har skett i större omfattning än tidigare, enligt Lundin. Men det har sett olika ut i de tidigare 21 polismyndigheterna.

I de tre storstadsregionerna har man exempelvis ansett att de tidigare piketenheterna varit tillräckliga och att så värst många fler inte behövt MP5-kompetens.

– Framöver kommer det sannolikt att krävas en större resurs som kan använda vapnet, säger Lundin.

Snabbare vapentillgång

Dessutom utreds möjligheten att ha med MP5 ute i bilarna.

– I dag har man inte det vilket medför att man i akuta situationer i alla fall bara har den ordinarie tjänstepistolen, säger Lundin.

När det gäller kritik mot hur poliser kallas in och poliser som kräver kraftfullare vapen säger han:

– Dåd liknande de i Paris är över tämligen fort. I det akuta skedet gör det ingen större skillnad hur man kallar in ledig personal eftersom det som tar tid är resor och pårustning.

– Beväpningen är en mer komplicerad fråga. För vilken situation, vilken miljö och vilka avstånd ska vi vara beväpnade? Och hur stora risker ska vi utsätta omgivningen för?

Polisförbundet kommenterar inte terrorberedskapen med hänvisning till att Polismyndigheten och Säpo har bättre koll.