Fakta: Japan toppar tågtoppen

Fakta: Genomsnittsförseningar 2008–2015

Land Punktlighet i proc*

Japan 99

Spanien 98

Sydkorea 94

Frankrike (TGV) 92

Frankrike/Storbritannien 91

Italien 87

Tyskland 79

USA 77

Sverige 66

Andel tåg som är högst fem minuter försenade vid ankomst

Källa: Trafikverket

Svenska snabbtåg hamnar långt ned i internationell statistik över punktligheten. Bara 66 procent av snabbtågen kom i tid på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö under perioden 2008–2015, skriver Svenska Dagbladet.

Motsvarande punktlighet i Japan var 99 procent. I Spanien och Frankrike höll 98 respektive 92 procent av snabbtågen tiden.

– Vi har den sämsta punktligheten i Europa. Men det kan man inte skylla SJ för. Fel i anläggningen (spår, ledningar med mera) står för omkring 60 procent av förseningarna och det beror på att vi haft ett bristande underhåll i årtionden, säger Peter Uneklint på Trafikverket till tidningen.

Ett annat bidragande problem är att svenska snabbtåg körs på samma spår som lokal- och godståg, vilket gör att små förseningar snabbt blir stora om ett snabbtåg hamnar bakom ett långsamt tåg.