Fakta: Ökad oro efter semestern

Av de som gjorde IQ:s självtest Alkoholprofilen under juni och juli månad svarade 23 procent att de har "haft dåligt samvete eller skuldkänslor" på grund av sitt drickande. Motsvarande siffra under augusti månads första veckor var 35 procent.

Mest oroliga var de svarande i åldrarna 20-24. I den gruppen svarade 27 procent att de "haft dåligt samvete eller skuldkänslor" på grund av sitt drickande i början av sommaren. I augusti hade siffran ökat till 42 procent.

Statistik från Systembolaget visar en uppgång i försäljningen med 17 procent under sommarmånaderna.

I webbtestet Alkoholprofilen ställs en rad frågor om alkoholvanor. Antalet svarande är stort: Under juni och juli gjorde fler än 41 000 personer testet och under perioden 1 augusti till 17 augusti var den siffran drygt 2 000. Urvalet inte dock är representativt för befolkningen som helhet.

Organisationen IQ är ett dotterbolag till Systembolaget som har till uppgift att sprida information om riskerna med alkohol och verka för ett bruk av alkoholhaltiga drycker som minskar alkoholens skadeverkningar.

Om du behöver hjälp:

Om du behöver söka hjälp för ditt drickande, ring Alkohollinjen 020- 84 44 48
Eller läs mer här:  http://alkohollinjen.se/

Grillkvällar, utlandsresor och fester. Sommaren erbjuder många möjligheter för den som vill ha en ursäkt att korka upp. Fler än hälften av svenskarna uppger att de under sommarens semester dricker mer och oftare än annars.

Siffror som IQ, ett dotterbolag till Systembolaget, tagit fram för TT:s räkning indikerar att många upplever drickandet under sommaren som problematiskt.

– Vi ser att i augusti är det väldigt många fler som känner oro över hur de dricker. Det är kanske inte så konstigt för vi vet att det dricks mer under sommaren, säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.

Stor ökning

Under juni och juli angav 23 procent av de svarande i IQ:s webbtest Alkoholprofilen att deras drickande gett upphov till dåligt samvete eller skuldkänslor. Hittills under augusti månad är motsvarande siffra 35 procent.

– Det bekräftar de aningar vi har. Semestern är den månad då man dricker mest och det förändrade beteendet kan för vissa bli det som gör att bägaren rinner över och man får allvarliga problem, säger Sven Andréasson, alkoholläkare och professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.

De allra flesta klarar att återgå till normala alkoholvanor när semestern är över, men för en liten del är det svårt att bryta mönstret. Ofta handlar det om personer som sedan tidigare befinner sig i riskzonen.

– Det tydligaste tecknet på att drickandet har blivit ett problem är att man själv känner att man har förlorat kontrollen, säger Sven Andréasson.

Sätta gränser

För den som är orolig över att drickande har gått över styr har han ett handfast råd:

– Ta kommando. Man vet kanske att man klarar av att dricka tre öl på fredagen och fyra på lördagen, men sedan inget mer. Det gäller att sätta gränser och följa dem. Kan man inte det så bör man söka hjälp, hos en vän eller släkting, eller professionellt.