Fakta: Fransmän för fler EU-beslut

På frågan: "Håller du med eller inte om att fler beslut bör fattas på EU-nivå?" svarade 56 procent av de tillfrågade britterna och 64 procent av svenskarna och 27 procent av fransmännen att de var totalt emot det.

Av de tillfrågade i Frankrike höll däremot 60 procent helt med. I Italien höll 59 procent helt med och 31 procent var totalt emot. För tyskarna var motsvarande andel 48 respektive 43 procent.

Övriga tillfrågade hamnade inom skalan "tenderar att hålla med", "tenderar att inte hålla med", "håller med helt", "håller inte alls med", eller "vet ej".

Källa: Europaportalen.

En majoritet av invånarna i EU:s medlemsländer vill att fler beslut ska fattas på EU-nivå. Det visar EU:s årliga Eurobarometer, rapporterar webbtidningen Europaportalen. Opinionsmätningen gjordes dock i våras, före den brittiska folkomröstningen om "brexit".

Omkring 28 000 EU-medborgare tillfrågades då om de höll med om att fler beslut borde fattas på EU-nivå.

Drygt hälften, 51 procent, ville att fler beslut ska fattas på EU-nivå medan 38 procent inte ville det. Övriga 11 procent sade sig vara osäkra. Sverige sticker ut som det EU-land där flest, 64 procent, var kritiska till att ge mer makt åt EU.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen ställde sig bakom en gemensam utrikes-, försvars- och flyktingpolitik, men tyckte däremot inte att EU ska utvidgas ytterligare.

I september ska medlemsländernas stats- och regeringschefer träffas för att diskutera EU:s framtid efter brexit-beskedet.