Fakta: Undersökningen

Frågan som ställdes till 3 430 personer var: "Sveriges tjugo landsting styrs av folkvalda som valts direkt av länens invånare. Landstingen ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken. En statlig utredning har nyligen presenterat idén att dagens 20 landsting ska slås ihop till sex storregioner. Vad tycker du om idén att slå ihop dagens tjugo landsting till sex storregioner?"

Det är många som inte gillar idén att slå ihop dagens 21 landsting till sex storregioner, visar en Sifoundersökning som region Halland beställt.

42 procent av de 3 430 personer som tillfrågats tycker att det är en mycket eller ganska dålig idé. Tre av tio tycker den är mycket eller ganska bra. Nästa lika många har ingen åsikt eller vet inte vad de tycker om planerna.

Förra sommaren fick Indelningskommittén regeringens uppdrag att utreda en ny regionindelning. Den 9 mars kom förslaget om storregionerna som än så länge bara är diskussionsunderlag men direkt väckte kritik, bland annat från de politiska partierna i Hallands län.