Fakta: EU-opinion

SVT:s Sifo-undersökning gjordes 24–26 juni och omfattar 1 012 personer i en slumpmässigt utvald webbpanel. På frågan om du skulle rösta ja eller nej i en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap svarar 52 procent ja, 31 procent nej och 17 procent är tveksamma/vet ej.

På frågan om vi borde ordna en ny folkomröstning om EU-medlemskapet svarar 56 procent nej, 30 procent ja och 13 procent är tveksamma/vet ej.

På frågan om EU är på väg åt rätt eller fel hål svarar 52 procent fel håll, 14 procent rätt håll, 21 procent varken eller och 14 procent är tveksamma/vet ej.

DN/Ipsos undersökning gjordes den 7–16 juni och omfattar 1 227 personer över 18 år. På frågan om Sverige ska vara kvar i EU säger 66 procent stanna, 29 procent lämna och 4 procent är osäkra.

Källor: SVT/Sifo DN/Ipsos

Britterna röstade med knapp majoritet för att lämna EU. Men i Sverige är det andra tongångar: Om en liknande folkomröstning skulle hållas här, skulle 52 procent rösta för att stanna och 31 procent för att gå ur unionen, enligt en Sifo-enkät som SVT beställt och som gjordes efter att det brittiska utfallet blev känt.

En motsvarande undersökning från DN/Ipsos visar att 66 procent av väljarna skulle rösta för att stanna kvar i EU. Bara 29 procent vill se ett utträde. Mätningen gjordes strax före den brittiska omröstningen. Då ansåg 61 procent att Sverige borde stanna kvar i EU även om Storbritannien lämnade.

En majoritet, 56 procent, vill för övrigt inte ha någon folkomröstning om EU, visar SVT:s undersökning. 30 procent tycker att en sådan borde hållas. Samtidigt verkar svenskarna inte överdrivet imponerade över tillståndet i EU. 52 procent anser att EU är på väg åt fel håll. Bara 14 procent tycker att det går åt rätt håll.