Har du under de senaste 12 månaderna störts av någon av följande saker från dina grannar?

Ljud från musik eller fester: 20%

Högljudda barn: 14%

Tobaksrök från grannens lägenhet: 12%

Sopor på trappen/uppgången eller utanför huset: 9%

Ljud från gräsklippare eller andra trädgårdsredskap: 8%

Bråk: 7%

Matos från grannens lägenhet: 6%

Häckens höjd eller andra planteringar mellan trädgårdarna: 3%

Ljud från sex: 2%

Eldande av trädgårdsavfall: 2%

Annat: 15%

Nej, har inte störts av mina grannar: 47%

Vet ej: 1%

Summa: 146%

Så utfördes undersökningen:
Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 13-18 maj 2015. Sammanlagt  har 1492 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Nog har vi alla någonting som vi stör oss på hos grannarna. Eller så är allt frid och fröjd. På uppdrag av Metro har undersökningsföretaget Yougov bland annat frågat ”Har du under de senaste 12 månaderna störts av någon av följande saker från dina grannar?” med en lista på en rad exempel.

Det vi stör oss mest på är hög musik eller fester, följt av högljudda barn, tobaksrök, sopor utanför trappen/uppgången/huset, ljud från gräsklippare eller trädgårdsredskap, bråk och matos.

Inte helt otippat ligger många ljudrelaterade störningsmoment i toppen, enligt Monika Jukic, chefsjurist på Sveriges bostadsrättscentrum (SBC).

– Det är det inte, framförallt när det är fester som är långt inpå nattimmarna. När man måste gå och lägga sig och sova då blir man väldigt känslig när allt annat är tyst. Är det då någon som har fest är det väldigt lätt att störa sig på det, säger hon.

Enligt undersökningen har 20 procent av de svarande stört sig på just ljud från hög musik eller fester de senaste 12 månaderna. 7 procent har stört sig på bråkLjud från sex är inte lika vanligt men förekommer ändå med sina 2 procent.

De som oftast stör sig på sex om man ser till partitillhörighet är kristdemokrater (9%) medan till exempel socialdemokrater, folkpartister och personer som stöttar Feministiskt initiativ inte stör sig på högljutt sex lika mycket alls (alla 1%).

Tobaksrök från grannens lägenhet är det tredje största störningsmomentet. Det förvånar inte Monika Jukic.

– Färre röker och toleransnivån är inte lika hög som på 70- och 90-talet och i dag är det en helt annan bild. Hade du gjort samma undersökning för 30 år sedan hade du inte fått samma resultat.

På frågan ”Har du bråkat med en eller flera av dina grannar någon gång under de senaste 12 månaderna?” svarade 90 procent nej.

– Det är inte så jättevanligt att man bråkar. Men det händer ju, jag har haft ärenden där man haft slagsmål i trapphuset.

Men många säger att de inte har det bästa förhållandet till sina grannar. På en skala från 1 till 5, där 5 är instämmer helt, svarar 32 procent att de har instämmer helt i påståendet: ”Jag har ett bra förhållande till mina grannar.” 27 procent sätter en 4:a på det påståendet och 32 procent en 3:a.

Och när det gäller ”Jag hälsar på mina grannar när jag möter dem” svarar 76 procent instämmer helt. Ungefär var fjärde person hälsar alltså inte på sina grannar varje gång de möter dem.

– Att bo i flerbostadshus kan bli anonymt. Bor man i en bostadsrättsförening så är det ett kollektivt boende, att man då inte hälsar på varandra är konstigt. Men det är en liten sådan kultur, det kan finnas människor som ligger döda i sina lägenheter en längre period, säger Monika Jukic.