Inte ens bland allianssympatisörerna finns det ett majoritetsstöd för ett extraval, då 55 procent säger nej. Bland rödgröna väljare är det inte helt oväntat en övervägande majoritet, 85 procent, som inte vill ha extraval.

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer, som i undersökningen kraftigt avviker från övriga, vill däremot en klar majoritet, 66 procent, ha nyval medan 27 procent säger nej.

Novus har frågan 2 043 personer via telefon och fått svar av 1 001.