Fakta: Bäst och sämst

De mest hälsosamma länderna:

1. Singapore

2. Italien

3. Australien

4. Schweiz

5. Japan

6. Israel

7. Spanien

8. Nederländerna

9. Sverige

10. Tyskland

De minst hälsosamma länderna:

1. Swaziland

2. Lesotho

3. Demokratiska republiken Kongo

4. Tchad

5. Moçambique

6. Burundi

7. Malawi

8. Angola

9. Uganda

10. Kamerun

Källa: The Independent

Listan bygger på data från FN, Världsbanken och WHO och sätts ihop av nyhetsbyrån Bloomberg. I analysen har tunga hälsofaktorer, som förväntad livslängd och dödsorsaker, vägts mot hälsorisker, som hur stor andel av befolkningen som röker och har högt kolesterol.

Singapore tar med betyget 89,45 av 100 hem förstaplatsen, skriver The Independent, medan Sverige får 83,9 och därmed knappt kvalar in på topp tio. Andra änden av skalan domineras av afrikanska länder, med Swaziland i botten, följt av Lesotho och Demokratiska republiken Kongo.

Analysen anses vara en bra guide för beslutsfattare, som kan ta intryck av högpresterande länder för att förbättra sitt eget lands hälsopoäng, enligt World Economic Forum. Organisationen påpekar samtidigt att begreppet "hälsosam" är öppet för tolkning. Mätte man livskvalitet snarare än förväntad livslängd skulle sannolikt fler låginkomstländer hamna högre.

Ny forskning om våra ätvanor utsåg också tidigare i år Tchad, som av Bloomberg rankas som fjärde minst hälsosamma landet, till det land i världen som har den mest hälsosamma dieten.