Fakta: svensk militär utomlands

Försvarsmakten har sammanlagt 335 personer på plats i 11 olika konflikzoner utomlands. Det handlar om 306 män och 29 kvinnor. Förutom soldater ingår här även övrig personal så som sjuksköterskor och mekaniker.

Om Sverige ska skicka militär personal utomlands krävs först ett regerings- eller riksdagsbeslut. Vanligtvis inkommer det en förfrågan till försvarsdepartementet om Sverige kan bistå med personal till exempelvis en FN-insats. Försvarsdepartementet utarbetar då ett förslag som regeringen elelr riksdagen sedan får ta ställning till. Om utfallet blir positivt får därefter försvarsmakten i uppdrag att skicka iväg personal.

När Sverige ingår ett avtal om en insats, vanligtvis med FN, kommer man först överens om vilka uppgifter den svenska militären ska utföra. Försvarsmakten kan ta ställning till och godkänna smärre förändringar av arbetsuppgifterna under insatsens gång. Om det ursprungliga avtalet ska genomgå större förändringar under insats krävs beslut på regeringsnivå.

Källa: Försvarsmakten

Länder och områden där svensk militär finns på plats:

Plats:                         Antal personer:

Afghanistan                                     31

Bosnien                                           1

Irak                                                  8

Kashmir (Pakistan)                          5

Kongo-Kinshasa                              2

Kosovo                                            3

Mali                                                  266

Mellanöstern*                                   7

Somalia                                            4

Sydkorea                                          5

Sudan                                               3

* Sverige har sju personer på plats i FNs så kallade UNTSO-insats. Insatsen syftar till att upprätthålla vapenvilan mellan Libanon, Israel och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Källa: Försvarsmakten

– Jag saknar kylan. Här kan det bli ganska varmt, som mest har jag upplevt 56 grader i solen, säger Tobias som är soldat i den svenska styrkan som befinner sig i Mali på uppdrag av FN.

LÄS MER: FN-soldat dödad i Mali

Tobias har befunnit sig i Mali sedan början av sommaren. Han och de andra svenska soldaterna arbetar med underrättelseuppdrag.

– Det handlar om att samla in information. Vi pratar med alltifrån tjänstemän till grönsakshandlare för att få koll på läget. Sedan lämnar vi informationen vidare till vår uppdragsgivare.

Längden på en arbetsdag varierar beroende på vilka uppdrag Tobias och hans enhet får. Ofta är de ute på patrullering antingen på för- eller eftermiddagen. Men ett uppdrag kan också hålla på längre än så.

– Ibland är vi ute en vecka i sträck, det beror på vad vi har för arbetsuppgifter.

Mali är det land där Sverige för tillfället har flest soldater på plats, sammanlagt handlar det om cirka 250 personer. I många andra internationella konfliktzoner har försvarsmakten ett mindre antal personer närvarande.

– Det är bra för Sverige att ha personal i oroliga områden eftersom det ger oss en bättre bild av läget. Samtidigt tar det mycket tid och resurser för att det ska fungera, säger Anders Olsson, major. 

Flera av insatserna där Sverige deltar leds av FN. Men svenska militärer medverkar också på platser där arbetet leds av NATO eller EU.

– När Sverige är med i en operation under NATO-flagg handlar det alltid om uppdrag och mandat som NATO blivit tilldelade av FN.

Tobias tror att det finns fördelar med att som militär ingå i FN-styrkorna.

– Jag upplever att vi blir positivt bemötta och vi har lätt för att komma i kontakt med civilbefolkningen i Mali. De flesta känner till att den blå FN-baskern är en symbol för fred. Han har själv inte varit med om någon situation som han har upplevt som direkt hotfull.

– Visst blir man påverkad när det händer något. Men vi har en bra sammanhållning i gruppen och det tror jag är extra viktigt i sådana lägen.

Att ha en utlandstjänst inom försvarsmakten innebär förstås att man ä borta från familj och vänner under långa perioder. Det kan kännas tufft ibland, menar Tobias. Men han skulle gärna fortsätta och jobba i andra konfliktzoner när han är klar med sin tjänstgöring i Mali.

LÄS MER: Självmordsattack mot svenskar i Mali

– Det här är något som jag har utbildat mig för och det känns bra att få användning för min kunskap. Jag känner att det går att göra skillnad i det här jobbet.

Fotnot: av säkerhetsskäl vill Tobias inte uppge sitt efternamn.