Fakta: Börjar i sommar

Samarbetsavtalet med Bulgarien träder i kraft omedelbart, men de första aktiviteterna är planerade till i sommar.

Ett liknande avtal mellan Sverige och Rumänien slöts i juni i fjol.

I måndags presenterade regeringens samordnare Martin Valfridsson förslag om att kommuner inte ska upplåta mark för EU-migranters läger eller erbjuda skolgång till deras barn som befinner sig i Sverige.

Källa: Regeringskansliet

På torsdagsförmiddagen skrev barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér under samarbetsavtalet med Bulgarien tillsammans med landets vice statsminister Ivailo Kalfin. Avtalet handlar i huvudsak om att Sverige ska bidra med expertkunskap och utbildning för att hjälpa den romska minoriteten, utveckla jämställdhetsarbetet och stärka funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden.

– Det är en del av vårt arbete med att motverka både utsattheten och tiggeriet. Det är helt enkelt utsatta människor, ofta med erfarenhet av diskriminering och fattigdom. Då får man också försöka adressera grunden för fattigdomen, säger Regnér till TT över telefon från Bulgariens huvudstad Sofia.

Flickors rättigheter

En av frågorna i avtalet är hur Bulgarien kan stärka flickors sexuella och reproduktiva rättigheter, en annan är hur fler romska barn ska få möjlighet att fullfölja sin skolgång.

– Det finns skolplikt och skolor, men olika hinder för att man tillgodogör sig utbildning, säger Regnér.

TT: Får avtalet konsekvenser för de som tigger i Sverige?

– Det hoppas jag naturligtvis att det kommer att få. Vi kommer att använda de EU-verktyg som finns, till exempel socialfonderna, men jag kan inte säga när man ser sådana effekter, säger Regnér till TT.

Inga krav

Samarbetsavtalet är inte juridiskt bindande och innehåller inga krav som Bulgarien måste leva upp till.

– Det är så här man jobbar mellan länder, att det finns ett intresse från båda att komma framåt i den här frågan, och den bulgariska regeringen har varit väldigt intresserad av att få till ett sådant här samarbete. Intresset och engagemanget finns verkligen, sedan är det här stora frågor, säger Regnér till TT.