Fakta: Kriminalvårdens kurs

Den svenska kriminalvården började hålla och utveckla sin kurs för tio år sedan. Utbildningen är certifierad av FN och hålls 2-4 gånger om året. 15-25 personer deltar vid varje tillfälle. Ungefär hälften av utbildningarna genomförs i Sverige. Deltagarna förbereds på hur vardagen ser ut under FN-missioner, de utbildas bland annat i säkerhets- och kulturfrågor och mänskliga rättigheter.

I tio år har anställda inom den svenska kriminalvården utbildat personal som ska ut på FN-missioner. Hittills har det skett på engelska, nu ska utbildningen också hållas på franska.

Det är i Afrika som det finns absolut störst behov av FN:s kriminalvårdare.

– De länder som behöver hjälp är Mali, Centralafrikanska republiken, med flera. De är alla i huvudsak fransktalande, säger Christer Isaksson, chef på kriminalvårdens internationella enhet.

Utbildningen består i stort av två delar: Att förbereda kriminalvårdare på vardagen under ett fredsbevarande uppdrag och hur man ska hantera och respektera mänskliga rättigheter. Planen är att sätta igång i skarven februari-mars.

FN vill även att Sverige ska utbilda alla kriminalvårdare, från alla länder, som ska ut på fredsbevarande uppdrag. För svensk del kommer det kosta runt en miljon kronor om året att utbilda de utländska kriminalvårdarna. Pengarna kommer från UD, som ser det som en del av de svenska fredsbevarande insatserna.