Fakta: Har länge styrts av militären

Burma, eller Myanmar som den avgående militärregimen kallat landet, ligger i Sydöstasien och gränsar till Kina, Laos, Thailand, Bangladesh och Indien.

Landet hade i fjol drygt 52 miljoner invånare. Huvudstaden heter Naypyidaw.

Burma koloniserades på 1800-talet av Storbritannien men blev självständigt 1948.

Militären tog makten 1962 och styrde enväldigt fram till 2010 då en viss demokratisering inleddes.

Den dåvarande oppositionsledaren Aung San Suu Kyi tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin demokratikamp.

Källor: NE, Landguiden

– För första gången ser de som kämpat för en demokratisk utveckling möjligheter att landet faktiskt kommer att få en fredlig och demokratisk utveckling. Då är det viktigt att visa vårt stöd, säger Isabella Lövin på telefon från Burma.

Möte med Suu Kyi

Under besöket har hon bland andra mött Aung San Suu Kyi, ledare för den nytillträdda regeringen, som både består av folkvalda ministrar och ministrar utsedda av militären.

– Det finns en stor möjlighet, kanske större än någonsin, för Myanmar att gå hela vägen till en demokratisk utveckling, säger Isabella Lövin.

– Samtidigt är kriget inte över, och man har enorma problem strukturellt, med motsättningar mellan etniska minoriteter och religiösa grupper. Det är den allra svåraste utmaningen att ta tag i just nu. Då är freds- och försoningsarbetet så oerhört viktigt.

Starkast intryck

Det som kanske gjorde starkast intryck på biståndsministern var ett besök i regionen Rakhine i västra Burma, där hon träffade den muslimska minoritetsgruppen rohingya. De får inte röra sig fritt, har inte medborgarskap och har attackerats av buddhistiska nationalister. Lövin beskriver läget som en "krutdurk".

– De har en oerhört svår situation och det är något som bekymrar oss oerhört, säger Isabella Lövin.

Sveriges biståndsstrategi för Burma löper ut 2017 och ska nu ses över. Hittills har biståndet handlat om stöd till civilsamhället, organisationer, fria och oberoende medier och stöd till kvinnor på alla möjliga plan. Framöver kan det också bli aktuellt att stötta när Burma nu ska bygga upp olika demokratiska institutioner.

Under besöket i Burma, och dessförinnan i Nepal, har Isabella Lövin också försökt att få stöd för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017–2018. Hur responsen var vill hon dock inte kommentera.