Med de nya hårdare reglerna för anhöriginvandring placerar sig Sverige bland de mest restriktiva EU-länderna, enligt en kartläggning gjord av Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE) och europeiska Röda Korset.

– Sverige ansluter sig nu till den lilla klubb i EU som inte ger samma rätt till familjeåterförening till alla skyddsbehövande, utan bara till en enda kategori, de som klassas som flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention, säger Ann Bathily på ECRE till Ekot i Sveriges Radio.

I "klubben" ingår Grekland, Cypern, Malta och Rumänien.

Hittills i år har Migrationsverket beviljat över 11 600 asylsökande uppehållstillstånd som flyktingar och drygt 16 600 som alternativt skyddsbehövande. Det är den senare gruppen som berörs av regelskärpningen vilken även gäller barn.