– Sverige måste vara öppet för mer insatser, främst om det efterfrågas från världssamfundet.

FP-ledaren Jan Björklund om insatser mot terrororganisationen IS.

Fakta: Åtgärder mot IS

Riksdagen beslutade i somras att Sverige ska bistå med 35 militära utbildare i norra Irak. De ska bistå kurdiska peshmerga med utbildning i kampen mot IS. Regeringen har föreslagit att insatsen ska förlängas 2016.

Regeringen förbereder flera lagskärpningar, för att öka möjligheterna att straffa personer som reser för att bistå IS eller delta i strid.

Före jul, enligt uppgift till TT, ska regeringen besluta om en proposition som gör det straffbart att resa för att delta i, planera för eller utföra terrorhandlingar eller terrorträning för organisationer som IS.

I juni ska regeringens utredare lägga förslag om hur själva deltagandet i strid för en terrororganisation ska kunna kriminaliseras.

Det är sedan länge, enligt terroristlagen bland annat, möjligt att straffa personer för deltagande eller förberedelser till terrorhandlingar. Men det anses inte räcka.

(TT)

Sverige deltar redan i den internationella koalitionen mot IS med 35 militära rådgivare och utbildare i norra Irak. Regeringen har nyligen föreslagit att insatsen förlängs ett år.

– Sverige måste vara öppet för mer insatser, främst om det efterfrågas från världssamfundet, säger FP-ledaren Jan Björklund.

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor föreslog redan i somras att Sverige borde bistå koalitionen med JAS-plan. Centerpartiet utesluter inte heller att mer kan behöva göras, men vill tona ned retoriken något.

– Jag har inte någon information om att JAS-plan skulle vara efterfrågade här och nu och heller inte om andra insatser. I det här läget finns det alla skäl att understryka vikten av att vi agerar samfällt, eftertänksamt och solidariskt inom EU, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för C.

Politisk lösning

Moderaterna anser att man får ta ställning när och om det kommer en förfrågan.

Vänsterpartiet betonar vikten av en politisk lösning.

– Ja, vi vill intensifiera det internationella samarbetet. Det är viktigt att Sverige ger starkt politiskt stöd till FN:s sändebud och de samtal som pågår i Wien så att vi kan nå en politisk lösning för Syrien, säger partiledaren Jonas Sjöstedt.

Partierna anser också att Sverige ska ställa upp, om Frankrike åberopar solidaritetsklausulen i EU-fördraget.

Mer signalspaning

De borgerliga partierna vill att arbetet med ny lagstiftning mot att delta i terrorresor och -strider ska skyndas på. Enligt uppgift till TT ska regeringen nu tidigare än planerat, före jul, lägga fram en proposition om att straffbelägga terrorresor. Men en proposition om att kriminalisera deltagande i strid väntas inte förrän om tidigast ett år.

M vill även se utökade befogenheter för signalspaning.

– Både statsministern och inrikesministern har ju talat om det vid flera tillfällen, men så vitt jag kan se har jag inte sett några direktiv eller någon kommitté tillsättas, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) till TT

KD vill också att landsförräderilagen ses över i samband med att lagstiftningen mot deltagande i terrorverksamhet skärps. SD har inte svarat på TT:s frågor.