Fakta: Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december i fjol när Frankrike stod som värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras var femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020, när avtalet ska träda i kraft.

Avtalet har undertecknats av 180 länder. Det blir giltigt 30 dagar efter det datum då minst 55 länder, med totalt minst 55 procent av de globala växthusgasutsläppen, har ratificerat avtalet.

Källa: FN

– Vi trycker på från svensk sida allt vad vi kan för att EU ska kunna gå i ett snabbspår och ratificera, alltså slutgiltigt godkänna avtalet, innan Marrakechmötet i november. Nästa fredag hålls ett extra insatt miljö- och klimatministerrådsmöte i Bryssel, och vi hoppas att vi får med oss EU-kretsen på att göra ett godkännande, säger Isabella Lövin till TT.

Propositionen ska snabbehandlas, och kan komma att tas upp i riksdagen den 12 oktober.

– Att vi går fram snabbare nu betyder att Sverige inte riskerar att hamna utanför parts- och förhandlingsbordet när det första partsmötet äger rum.

Missnöje i EU

EU:s fördröjning handlar om att medlemsländerna inte har kommit överens om hur mycket utsläppen ska minska i respektive land, enligt Lövin. Enligt ett förslag från EU-kommissionen i somras ska Sverige minska utsläppen med 40 procent fram till 2030.

– För oss är det inga problem, vi kan godkänna det här nu, sedan är det vissa andra medlemsländer som fortfarande inte är helt glada, säger Lövin.

Godkänt av 60

Kina och USA ratificerade avtalet i början av september – och i onsdags godkändes det av ytterligare 31 stater. Sammanlagt har nu 60 länder som tillsammans står för 47,76 procent av utsläppen godkänt avtalet. Parisavalet träder i kraft när det ratificeras av minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen.

– Det betyder att alla som planerar för framtida infrastruktur- och energiinvesteringar vet att den fossila framtiden är död, och att vi nu måste ha en fossilfri utveckling och ekonomi, säger Lövin.