Så tycker svenskarna

Vad är din inställning till förslaget om att införa utökade id-kontroller?

Mycket negativ: 14 procent.

Ganska negativ: 12 procent.

Varken positiv eller negativ: 16 procent.

Ganska positiv: 17 procent.

Mycket positiv: 32 procent.

Vet ej: 8 procent.

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 10-14 december 2015. Sammanlagt har 1 510 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.

Källa: Yougov

Fakta om id-kontrollerna

Lagen ger regeringen rätt att "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" införa   id-kontroller   på tåg, buss och   passagerarfartyg   till Sverige.

Lagen träder i kraft den 21 december och regeringen har aviserat föreskrifter om  id-kontroller  till den 4 januari.

Det blir transportörerna som ska ansvara för id-kontrollerna. Sanktionsavgifter ska införas.

Föreskrifterna får bara gälla i sex månader. Sedan kan regeringen förlänga dem efter två veckor.

Källa: Regeringen, TT

I ett försök att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige vill regeringen ha möjlighet att utföra id-kontroller på tåg och bussar. Den omdebatterade lagen antogs med stor marginal i riksdagen på torsdagen. 175 ja-röster mot 39 nej-röster. 

LÄS MER: Så ska regeringen tvinga tusentals flyktingar att lämna Sverige

Enligt en undersökning från Yougov, utförd på uppdrag av Metro, var 32 procent av svenskarna "mycket positivt" inställda till förslaget på förhand. 17 procent var "ganska positiva" medan 26 procent var "ganska" eller "mycket negativa". Resten av deltagarna i undersökningen hade ingen tydlig åsikt i frågan om id-kontroller.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, menar att regeringen var tvingade att agera för att få ned antalet asylsökande. Och han anser att det inte hotar asylrätten.

– Alternativet är inte att de asylsökande måste återvända till krig, utan de kommer att kunna söka asyl i andra länder, säger han till TT.

Vänsterpartiets Torbjörn Björlund var inte lika positiv till den nya lagen.

– Med det här förslaget kommer vi inte att kunna uppfylla konventionen om asylrätten. Det är ytterst allvarligt. Vi har påbörjat en stängning av gränserna i EU, säger han till TT.

Enligt lagen är det transportörerna som ska ansvara för id-kontrollerna. Något som får hård kritik från fackförbundet Kommunal.

– Våra medlemmar ska inte utföra arbetsuppgifter som vi anser myndigheter ska utföra. De har varken utbildning, befogenhet eller kompetens att utföra den här typen av kontroller, säger enhetschefen Johan Ingelskog till TT.

►LÄS MER: Viktor Banke: Man behandlar inte människor så som Danmark behandlar flyktingar