När Ryssland sprider desinformation kan Sveriges regering publicera motbilder på sin hemsida. Det kan bli en av följderna av att Sverige inom kort går med i Natos center mot propaganda, Stratcom, enligt utrikesminister Margot Wallström (S).

– Det kan handla om att man talar om hur det faktiskt ligger till, vilka intressen som kan ligga bakom, säger hon i anslutning till ett möte i Lettland med kollegorna från Norden, Baltikum och Visegradgruppen (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien).

Ett annat sätt är att stödja fria medier i Ryssland och regionen.

Avspänning gentemot Moskva är viktig men grannen i öster får inte vinna på att visa på vapenmakt, som med annekteringen av Krim, anser Wallström.

– Vår sanktionsregim ska bestå tills vi har fått någonting ut av den, att de ändrar på någonting, annars är den helt värdelös.