Fakta: Kärnvapen

Det finns i dag inget avtal som förbjuder kärnvapen på samma sätt som förbjuder till exempel kemiska vapen.

Det finns ett icke-spridningsavtal (NPT) som innebär att kärnvapenstaterna inte får sprida kärnvapen till andra länder.

På 1990-talet tog den så kallade Canberrakommissionen fram en serie förslag för kärnvapenavrustning.

För tio år sedan arbetade en rad experter fram en modell för en kärnvapenkonvention (MNWC) som presenterades i FN.

Några förhandlingar om denna inleddes dock aldrig på grund av motstånd från vissa kärnvapenstater.

Det senaste initiativet kommer från Österrike om att anta en FN-resolution för att initiera förhandlingar nästa år om ett förbud av kärnvapen.

Källa: Svenska läkare mot kärnvapen.

Det handlar om att rösta ja till en FN-resolution som syftar till att inleda förhandlingar nästa år om ett förbud mot kärnvapen.

– Vi vill självklart rösta ja till det. Vi menar att det här som aldrig förr är väsentligt, eftersom vi fortfarande har 16 000 kärnvapen i världen. Det skulle vara anmärkningsvärt om Sverige inte skulle kunna ställa sig på den sidan och med de länder som vill markera och börja verka för ett minskande av kärnvapnen, säger Margot Wallström.

Att Moderaterna anser att beslutet riskerar att äventyra relationen till Nato och ett framtida medlemskap, kommenterar hon så här:

– Jag tycker kanske att de ska vara konsekventa. Hittills har de ju sagt att det inte ska påverka kärnvapenfrågan och nedrustningsfrågan. Så nu får de nog välja fot, säger Wallström.

Kvalificerad dubbelmoral

Men Liberalerna är ännu hårdare i sin kommentar.

– Sverige har under avsevärd tid stått under västerlandets kärnvapenparaply, och det är min bedömning att just nu i skenet av de senaste veckornas händelser och ett omvärldsläge mer eller mindre i fritt fall, så behöver vi det kärnvapenparaplyet kanske mer än någonsin, säger ordförande i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman (L) till TT.

– Att vi då har en regering, med full insikt om Sveriges behov av nationell säkerhet, som går ut och kritiserar och motarbetar det kärnvapenparaply som man står under framstår för mig som kvalificerad dubbelmoral. Det vinner inte tilltro. Vi har en mycket bekymmersam säkerhetspolitisk situation och det är för den som regeringen i första hand bör ta ansvar, säger Allan Widman (L).

Efterlyser analys

Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström uttrycker sig litet försiktigare.

– Jag efterlyser hur den interna beredningsprocessen har gått till i regeringskansliet. Har man gjort någon konsekvensanalys av vad det här kan innebära till exempel för relationerna till våra viktigaste samarbetspartners, av vilka en del är Nato-länder? Och har man gjort någon analys av konsekvenserna för Sveriges framtida handlingsfrihet, till exempel i fråga om ett Nato-medlemskap? säger hon till TT.

Centern anser att det är viktigt att kombinera ett Natomedlemskap med arbetet för en kärnvapenfri värld och stödjer resolutionen. KD har inte tagit ställning.