Fakta: Hård lagstiftning

Inom EU finns i dag enbart två olika genmodifierade majssorter som odlas samt ett godkännande för en potatissort. En genmodifierad sockerbeta är också godkänd, men den får inte odlas.

Vad gäller majssorterna är dessa modifierade för att kunna stå emot angrepp av majsmott.

Utöver detta importeras ett 60-tal genmodifierade grödor, var av de flesta används som foder.

Källa: Livsmedelsverket

Den nya atlantlaxen har en gen från kungslax, som finns i Stilla havet, medan genens startsekvens – som bestämmer när genen ska vara aktiv – kommer från fisken tånglake.

På så sätt har företaget AquaBounty fått en lax – AquaAdvantage – som överproducerar ett tillväxthormon som får den att växa dubbelt så snabbt som vanlig lax.

Efter nästan 20 års arbete konstaterar nu den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA att den nya laxen är ett lika säkert och nyttigt livsmedel som vanlig lax.

Flygs till Panama

Godkännandet kommer dock med en rad förbehåll.

Exempelvis är det bara honor som är genmodifierade. Laxarna har också en triploid kromosomuppsättning. Den har alltså tre kopior av varje kromosom, i stället för två, för att förhindra att den korsar sig med vild lax.

Dessutom måste äggen produceras i Kanada, för att sedan transporteras till en anläggning i bergen i Panama där äggen kläcks och där laxarna får växa till sig.

Myndigheten har utvärderat eventuell miljöpåverkan och drar slutsatsen att den nya laxen inte riskerar att påverka miljön negativt.

Inget för Europa

I USA kan den nya laxen säljas utan krav på någon speciell märkning, något som vore "otänkbart" i Europa.

Det säger Zofia Kurowska, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

– EU har världens hårdaste lagstiftning vad gäller genmodifierade livsmedel.

TT: När får vi se denna lax i svenska butiker?

– Det kommer inte att ske. Inte på väldigt, väldigt länge i alla fall. Det finns ingen acceptans för genmodifierade livsmedel i Europa. Framför allt inte för genmodifierad fisk. Men om företaget vill sälja den här laxen i Europa måste det först ansöka om det. Utan ett godkännande är det totalförbjudet att sälja den här.