– Det finns inget land som har tagit lika stort ansvar för flyktingsituationen i EU per capita som vi har gjort.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) efter måndagens möte med sina EU-kollegor i Bryssel. (TT)

Fakta: Intensiv mötesvecka

Den här veckan innehåller en rad tunga möten med koppling till flyktingkrisen:

Måndag: EU:s migrationsministrar håller extrainsatt möte i Bryssel.

Onsdag–torsdag: Migrationstoppmöte i Valletta med EU:s stats- och regeringschefer samt flera ledare från Afrika.

Torsdag: Extrainsatt EU-toppmöte i Valletta, i direkt anslutning till Afrika-mötet.

Söndag–måndag: G20-toppmöte i Antalya, med flyktingkrisen som ett huvudämne. Samtidigt väntas EU-kommissionen försöka få till stånd en gemensam handlingsplan med Turkiet.

På måndagens migrationsministermöte i Bryssel upprepades än en gång vikten av att EU:s medlemsländer uppfyller det som tidigare lovats, inte minst vad gäller omfördelningen av de många asylsökande som kommit till Grekland och Italien under året.

Hittills har mindre än en promille – bara 135 av totalt 160 000 – flyttats till andra EU-länder i enlighet med de beslut som fattades tidigare i höstas.

I ett gemensamt uttalande från måndagens möte heter det nu återigen att länderna ska "skynda på omfördelningsprocessen" och senast den här veckan utse varsin särskilt ansvarig för kontakterna till Grekland och Italien.

Hjälp till Sverige?

Samtidigt trycker Sverige på för att få vara ett av de länder varifrån asylsökande skickas iväg, snarare än tas emot. Migrationsminister Morgan Johansson (S) tyckte sig känna stöd från Finland och Österrike när han beskrev det svenska läget på måndagens möte.

– Vi har ett starkt case från Sveriges sida. Det finns inget land som har tagit lika stort ansvar för flyktingsituationen i EU per capita som vi har gjort. . . Vi har gett skydd åt över 100 000 syrier – en procent av vår befolkning. Skulle resten av EU ha gjort likadant skulle man gett skydd åt fem miljoner, sade Johansson efteråt.

EU-kommissionens asylansvarige lovade å sin sida en noggrann granskning av Sveriges hjälpansökan.

Än vet dock ingen om när ett besked kan väntas.

Skärper tonen

Migrationsministrarnas möte mynnade också ut i löften om att skicka hem "avsevärt" fler av dem som fått avslag på sina asylansökningar. Dessutom skärps tonen gentemot de många flyktingar som inte vill låta sig registreras i det första EU-land dit de kommer.

– Det är lite tuffare språkbruk än vad det har varit tidigare. Om man kommer till EU och sedan inte samarbetar då ska man kunna använda olika former av tvångsmedel för det – ytterst att man helt enkelt sätts i förvar om man inte går med på att registreras, sade Morgan Johansson efter mötet.