Fakta: ESS

Flera länder finansierar forskningsanläggningen EES i Lund. Sverige och Danmark står tillsammans med Norge för hälften. Byggnationen beräknas kosta närmare 17 miljarder kronor.

Tyskland, Storbritannien och Frankrike bidrar med nära en tredjedel.

ESS liknas vid ett enormt mikroskop där man använder neutroner i stället för ljus för att studera bland annat material, hållfasthet, miljövetenskap och medicin.

Källa: ESS.

– Nu närmar vi oss de riktigt avgörande delarna av konstruktionerna och det är då vi verkligen behöver den här typen av expertkunskaper på en rad områden, säger hon till P4 Malmö.

Under förhandlingarna om placeringen av ESS erbjöd den dåvarande regeringen total skattefrihet för både byggandet och verksamheten för att öka chanserna att anläggningen skulle hamna i Lund. Det bidrog till det positiva resultatet.

Men löftet har hittills visat sig vara tunt. Hittills har närmare 20 ärenden om nekade skattelättnader överklagats till förvaltningsdomstolen i Stockholm - men samtliga utom ett har fått avslag.

En del anställda har bosatt sig i Danmark som har ett betydligt generösare regelverk. Men det passar inte alla, särskilt inte utomeuropeiska medarbetare. Till det kommer problemen med gränskontrollerna.

Att kompensera inkomstbortfallet med höjda löner är enligt Kinhult inte heller något alternativ inom ramen för forskningsanläggningens budget.