Fakta: Stora skillnader

De fem länder i OECD där befolkningen år 2013 förväntades leva längst:

Japan (83,4 år).

Spanien (83,2)

Schweiz (82,9 år)

Italien (82,8 år)

Frankrike (82,3 år)

De fem länder i OECD där befolkningen år 2013 förväntades leva kortast:

Mexiko (74,6 år)

Ungern (75,7 år)

Slovakien (76,5 år)

Turkiet (76,6 år)

Polen (77,1 år)

Källa: OECD

Den förväntade medellivslängden i OECD har ökat med tio år mellan 1970 och 2013, visar en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen.

I vissa länder har den ökat mer än i andra. I Turkiet, till exempel, ökade den förväntade medellivslängden med hela 22 år mellan dessa årtal, medan den "bara" ökat med sju år i Sverige.

Den blygsamma ökningen i Sverige kan delvis förklaras med att vi redan hade en förhållandevis hög medellivslängd 1970, jämfört med många andra länder. År 2013 var den förväntade medellivslängden i Sverige 82,0 år.

Sverige hamnar bra till, även om befolkningen förväntas leva längre i åtta andra OECD-länder. Japan toppar (som vanligt). Där antas befolkningen i snitt bli 83,4 år. Men även i Spanien, Schweiz, Italien, Frankrike, Australien, Island samt Israel kommer befolkningen leva längre än i Sverige.

Något av en gossen Ruda i statistiken, åtminstone bland de rika länderna, är USA. I detta land förväntas människor bli 78,8 år, klart under OECD-snittet på 80,5 år.