Fakta: Världens lyckligaste länder

Världens tio lyckligaste länder 2013–2015:

1) Danmark

2) Schweiz

3) Island

4) Norge

5) Finland

6) Kanada

7) Nederländerna

8) Nya Zeeland

9) Australien

10) Sverige

Världens tio minst lyckliga länder 2013–2015:

148) Madagaskar

149) Tanzania

150) Liberia

151) Guinea

152) Rwanda

153) Benin

154) Afghanistan

155) Togo

156) Syrien

157) Burundi

Källa: World happiness report

Är du lycklig?

Vad är ens lycka?

Oavsett svaren är chanserna relativt goda att du är lycklig, enligt en ny rapport från bland andra FN-nätverket SDSN, som arbetar för en hållbar globar utveckling. Sverige kvalar återigen in på listan över världens tio lyckligaste länder.

Men det finns anledning att känna begär till din nästas hus. Världens lyckligaste land är nämligen Danmark, som petar ner den tidigare ettan Schweiz ett snäpp, rapporterar Reuters.

De pessimistiskt lagda kan med visst fog tänka att det dessutom var bättre förr. I en liknande rapport för tre år sedan kom Sverige på femte plats. Nu "bara" på tionde.

Men det kunde definitivt ha varit värre. Mycket värre.

Rapportförfattarna mäter lyckan i 157 länder med hjälp av kriterier som BNP, medellivslängd och korruption. Enligt dessa är Togo, Syrien och Burundi det minst lyckliga länderna att leva i.