– Ju mer effektiv kontroll gentemot Tyskland, desto mer kan vi lätta på kontrollerna.

Justitieminister Morgan Johansson (S) välkomnar att Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 20 dagar, men preciserar inte när kontrollerna av Öresundsresenärer kan luckras upp.

Fakta: Större andel bifall i Danmark

Nästan 11 000 personer beviljades asyl i Danmark förra året. Det motsvarar 85 procent av antalet personer som fått sina asylansökningar prövade.

Totalt sökte 21 225 personer asyl i Danmark under 2015.

I Sverige beviljades 32 600 personer asyl förra året, vilket motsvarar 55 procent av dem som fick sina asylansökningar prövade.

Totalt sökte 163 000 personer asyl i Sverige under 2015.

Källor: Ritzau och Migrationsverket

– Ju mer effektiv kontroll gentemot Tyskland, desto mer kan vi lätta på kontrollerna här och i Hyllie, det väger vi in i en slutbedömning, sade Johansson efter att själv ha passerat id-kontrollen vid Kastrup.

Han preciserar inte när detta skulle kunna ske. Men när det blir dags är det i första hand kontrollerna vid tågstationen i Hyllie på svensk sida som kan minskas, menar han. I dag kontrollerar svensk polis varenda resenär, medan tåget blir stående på perrongen i Hyllie.

Ingen tvekan

Från dansk sida fanns ingen tvekan om att förlänga stickprovskontrollerna vid den tyska gränsen ytterligare 20 dagar, berättade utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (Venstre) efter sitt möte med Morgan Johansson (S) i Köpenhamn.

– Det har visat sig effektivt och därför förlänger vi, säger hon.

Den indirekta orsaken till Danmarks beslut var Sveriges införande av transportörsansvar och id-kontroller på Kastrup. Det blev då nödvändigt för att säkra lugn och ordning i Danmark, hävdar hon.

Vad som händer efter den kommande 20-dagarsperioden vill hon inte spekulera i.

– Vi förhåller oss löpande till situationen, säger hon.

Färre resande

På Kastrup togs Morgan Johansson emot av det danska tågbolaget DSB:s vd Flemming Jensen, som pekar på ett kraftigt minskat resande över Öresund sedan kontrollerna infördes den 4 januari. Antalet resenärer är tio till 15 procent färre än motsvarande period förra året.

– Det här är skit för våra kunder, det är dålig service, säger Flemming Jensen om kontrollerna.