Fakta: Långt kvar till arbetslöshetsmålet

Den rödgröna regeringens ambition att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ser fjärran ut. Tillväxten toppar i år, inflationen rör sig bara försiktigt uppåt mot 1,7 procent 2017, medan arbetslösheten rör sig marginellt ned mot 7,4 procent 2017, enligt höstprognosen från EU-kommissionen. Det innebär en tolfteplats bland EU:s 28 medlemsländer när det gäller arbetslöshet.

00#0000000LandTillväxt 2017Arbetslöshet 2017Tjeckien2,74,8Tyskland1,95,2Danmark2,75,5Storbritannien2,25,5Luxemburg3,05,8Malta3,15,8Österrike1,46,0Ungern2,56,2Nederländerna2,36,3Rumänien3,56,5Polen3,56,8Sverige2,77,4EU2,18,9Eurozonen1,910,3Arbetslösheten anges som procent av arbetskraften, tillväxten anges i procent jämfört med året före.Källa: EU-kommissionens höstprognos 2015

De kraftiga prislyften på den svenska bostadsmarknaden utgör enligt EU-kommissionen en riskfaktor. Det kan sluta i en korrigering, med kraftiga prisfall, som när den slår mot högt skuldsatta hushåll befaras bromsa såväl konsumtionen som bostadsinvesteringar.

På uppåtsidan finns dock också potential för överraskningar. Kommissionen räknar med att ökad offentlig konsumtion till följd av det stora antalet asylsökande på kort sikt kan ge ett BNP-lyft och att en lyckad integration av de nyanlända även kan bidra positivt på medellång sikt.

Låga räntor

Det som trots allt håller uppe tillväxten är privatkonsumtionen, som ökar med draghjälp av en stark sysselsättningstillväxt och ihållande lyft för disponibla inkomster i kombination med låga räntor. Och det amorteringskrav som regeringen planerar att införa antas bara få en marginell påverkan de närmaste åren.

Offentlig konsumtion väntas också öka över sitt historiska snitt till följd av en åldrande befolkning, satsningar på utbildning och ett ökat antal asylsökande, enligt kommissionen, som utgått från Migrationsverkets senaste flyktingprognos från oktober i sina beräkningar.

Tolfteplats

Men arbetslösheten sjunker troligen bara marginellt från ett årssnitt på 7,7 procent i år till 7,4 procent 2017, enligt EU-kommissionen, som ser ökade problem med matchning på arbetsmarknaden framför sig. Nivån ger en tolfteplats bland EU:s länder 2017, vilket innebär att regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020 ser allt svårare ut att uppnå.

Svensk inflation väntas öka något, till 1,7 procent 2017. Draghjälp väntas från en krona som försvagas av penningpolitisk stimulans, aviserade skattehöjningar och ökad hushållskonsumtion.