Fakta: Stora skillnader mellan länen

Sverige är i dag indelat i 21 landsting/regioner och 21 län.

Länsstyrelserna lyder direkt under regeringen och har en landshövding som chef. Den övergripande uppgiften är att se till att de mål som riksdag och regering slagit fast uppnås. Länsstyrelserna ansvarar även för exempelvis civilt försvar, räddningstjänst, livsmedelskontroll, djurskydd och miljöskydd.

Landstingen och regionerna är sekundärkommuner vars främsta uppgifter ligger inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I befolkningsantal råder stora skillnader mellan länen, där exempelvis drygt två miljoner tillhör Stockholms län och 127 000 tillhör Jämtlands.

Källa: ne.se och scb.se

Fakta: De föreslagna regionerna

Utredningens förslag på sex nya storregioner är:

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Örebro och Södermanland.

3) Stockholm och Gotland.

4) Västra Götaland, Halland och Värmland.

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.

6) Blekinge och Skåne.

Källa: Indelningskommittén

Än så länge är förslaget bara ett diskussionsunderlag, betonar Indelningskommitténs företrädare. Förra sommaren fick man regeringens uppdrag att utreda en ny regionindelning och nu har en karta presenterats.

– Vi behöver jämstarka regioner i syfte att skapa förutsättningar för likvärdighet, inte minst inom sjukvården, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

"Finns ingen optimal indelning"

Men det är inga spikade gränser på den nya kartan. I stället vill utredarna kalla de föreslagna regionerna för "samtalskretsar" som redan den här månaden ska bjudas in till samtal.

– Det finns inte en enda optimal indelning. Vi tycker att vi har gjort ganska kloka indelningar, säger Indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg, tidigare S-minister och före detta landshövding i Gävleborgs län.

– Jag tror att det är väldigt få regionalpolitiker som blir särskilt förvånade över den här kartan. Sedan kan man ha olika uppfattningar om hur kartan ska se ut, det är därför vi presenterar det här väldigt tidigt i processen.

Halland protesterar

Reaktionerna på förslaget har varit minst sagt blandade.

I Hallands län slår de politiska partierna bakut gemensamt över blockgränserna med kravet att få fortsätta att vara en egen region. Hallands regiondirektör Catarina Dahlöf säger sig inte se några fördelar med förslagen.

– Nej, vi kan inte se det i dag, säger hon.

I Stockholm vill Liberalerna att landstinget ombildas till en egen region omedelbart, medan kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, socialdemokraten Lars Stjernkvist, hade hoppats få tillhöra en framtida Stockholmsregion.

Stockholms Handelskammare är positiv till nya regioner, men vd:n Maria Rankka vill att Uppsala län ska slås samman med Stockholm.

– Vi ser ju att man skulle ha en utveckling där Uppsala och Stockholm på sikt växer ihop och man satsar på en förstärkt infrastruktur.

Risk för ökade avstånd

Moderaterna (M) tror inte att det finns ett folkligt stöd för nya storregioner och varnar för ökade avstånd mellan politiker och medborgare.

– Hur påverkas avståndet mellan väljare och förtroendevalda och förtroendevaldas möjligheter att arbeta som fritidspolitiker om de har hundratals mil att resa till den stad där sammanträdet ska äga rum? säger konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (M)

Ardalan Shekarabi instämmer i att det finns en fara för att besluten flyttas väldigt långt från medborgarna.

– Självklart finns den risken, därför måste den risken beaktas. Redan i dag ser vi att i avsaknad av större regioner så hanteras stora delar av sjukvården i avtal mellan de olika landstingen. Då flyttar man ju verkligen besluten bort från medborgarna och det är svårt med ansvarsutkrävande, säger han.