Fakta: Bäst och sämst

Toppländer:

1. Malta – 88 procent

2. Belgien – 82 procent

3. Storbritannien – 81 procent

Bottenländer:

47. Armenien – 7 procent

48. Ryssland – 7 procent

49. Azerbajdzjan – 5 procent

Källa: "Rainbow Europe 2016" framtagen av ILGA Europa, som rankar i vilken utsträckning länderna respekterar mänskliga rättigheter för hbtq-personer.

– En stor grupp hbtq-personer som tidigare fått i asyl i Sverige kommer inte att få det längre. Regeringen borde se till att personer som flyr undan hot och våld måste få skydd. Det går inte att säga: Du får leva i garderoben, säger Magnus Kolsjö, vice ordförande i Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL).

ILGA Europa, där RFSL ingår, har kartlagt i vilken grad de europeiska länderna respekterar hbtq-personers rättigheter. Bäst klarade sig Malta, som nådde 88 procent.

Inte konkret nog

Från fjolårets sjätteplacering halkar Sverige i år ned till tolfte plats (65 procent). Förklaringen är också att behandlingen av hbtq-personer förbättrats i andra länder.

Magnus Kolsjö konstaterar att regeringen har en hbtq-strategi, men han tycker inte att den är tillräckligt konkret för att vara möjlig att följa upp. Inte heller händer mycket med det liggande förslaget om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen.

Kolsjö skickar en passning till statsminister Stefan Löfven:

– Det här är frågor som borde prioriteras. Det måste Löfven ha på sin radar när han ombildar regeringen – att det finns en minister som har ett tydligt ansvar för att driva hbtq-frågorna framåt.

Värst i östländer

Längst ned i ILGA:s rankning återfinns flera av de gamla östländerna, bland andra Azerbajdzjan (5 procent) och Ryssland (7 procent). Värst här är kanske de grova våldsbrott som till exempel homosexuella utsätts för.

– Och myndigheterna gör inget utan låter det fortgå – även om brotten är väldokumenterade och sedan sprids på internet. Då blir kränkningen dubbel, säger Magnus Kolsjö.