Fakta: Utslag och feber

Syfilis orsakar symtom i två olika stadier. Vanligen uppstår ett sår, oftast på könsorganet, cirka tre veckor efter smittotillfället. Svullnad i motsvarande lymfkörtelområdet i ljumsken är också vanligt förekommande. Efter sju till tio veckor insjuknar den drabbade i feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen.

Sjukdomen syfilis har varit känd sedan 1500-talet och det finns teorier att sjukdomen kom till Europa med de första amerikafararna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

En av de mest drabbade grupperna är män som har sex med män, skriver Dagens Medicin.

– Det är behandlingsbart, men kan också vara allvarligt. Det kan leda till hjärnhinneinflammation, andra neurologiska problem och kärlskador, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, till tidningen.

I Västra Götalandsregionen ökade antalet fall från tio 2010 till 51 fall 2015. I Stockholm under samma tidsperiod har antalet ökat från 89 fall till 158 i fjol. Totalt i riket rapporterades 199 personer med syfilis 2010 till 244 fall 2014 (inga sammanställda uppgifter finns för 2015 för hela landet).

Fortfarande är det alltså förhållandevis få som drabbas, jämfört med exempelvis klamydia som varje år drabbar cirka 37 000 svenskar.

Bästa sättet att skydda sig mot både syfilis och klamydia är att använda kondom.

Eftersom syfilis orsakas av bakterier botas den med hjälp av antibiotika.