Bussar ersätter tåg på sträckorna Ängelholm-Båstad, Ängelholm-Laholm och Båstad-Laholm i flera veckor framöver.

Anledningen är att järnvägstunneln genom Hallandsås ska kopplas in på järnvägsnätet. Bussar kommer att ersätta trafiken mellan den 5 november och 12 december, upplyser Skånetrafiken.

Därefter är det meningen att tågen ska börja rulla i tunneln. Hallandsåsbygget påbörjades för över 20 år sedan.